Hargita megye a statisztikák fényében

Ipari termelés

Az ipari termelés 2000 év végén 3362 milliárd lej volt míg 2001 végén 4969,7 milliárd lej.

A külömböző iparágak százalékos arányát a következő összehasonlító táblázat tartalmazza:

Iparág20002001
kitermelő ipar4,994,52
elektromos energia és hőipar3,910,43
élelmiszer ipar33,6924,81
textil és ruházati ipar41,4657,9
gépgyártás1,340,57
fafeldolgozás3,354,45
bútor ipar5,004,01

A gazdasági élet főbb mutatói

Mutató neveszázalékarány 2000-hez képest
ipari bevétel107,02
ipari termelés98,10
hatékonyság107,58

A bevételi mutató növekedett a 2000-es évhez viszonyítva annak ellenére, hogy az ipari termelés csökkent. Mindez azt mutatja, hogy a 2001-es évben árnövekedésből származott a plusz jövedelem.

Az iparban dolgozók számaránya 9,82 %-os csökkenést mutat a 2000-es évhez viszonyítva.

A feldolgozó iparnak van a legnagyobb részesedése a termelésből (90%) ami nem mutat változást az előző évekhez viszonyítva.

A kereskedelmi társaságok száma tovább növekszik a megyében és elérte 2001 végén a 9593-at a 2000-es 8795-höz képest. A társasági forma szerinti megoszlás a következő:

Társasági formaSzáma%
korlátolt felelőségű társaság822285,71
részvény társaság4114,28
betéti társaság530,55
önálló gazdálkodási egység40,04
szövetkezet810,84
magánvállalkozó3944,11
családi vállalkozás4224,40
egyébb60,06
Összesen9593100

A kereskedelmi társaságok közzül 90,19% működik, 3,78% felbomlás alatt áll és 2,94% időlegesen szünetelteti tevékenységét.

2001-ben 663 új társaságot jegyeztek be amely jelentős, 158,7%-os növekedés 2000-hez kápest

A nyereség tulajdonforma szerinti megoszlása a következő káppen alakúlt:

Tulajdonforma20002001Külömbség
Állami tulajdon61-5
Vegyes tulajdon72-5
Magántőke8797+10

Látható egy 10 százalékpontos növekedése a magántőke részesedésének az állami és vegyes tulajdon rovására. Mindez egy egészséges gazdasági életre utal.