Hargita megye a statisztikák fényében

Mezőgazdaság

Miután az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek földjeit visszaszolgáltatták jogos tulajdonosaiknak a termőföldek zömén magángazdálkodás folyik. Csupán az össz mezőgazdasági terület 10%-a van szövetkezeti tulajdonban, kereskedelmi társaságok tulajdonában vagy bérlők művelése alatt.

A földterületek feldarabolódása, illetve az értékesítés szervezetlensége valamint az értékesítési társaságok hiánya oda vezetett, hogy a vidéken hagyományos növénykúltúrák egy része hanyatlásnak indúlt. Így példáúl a cukorrépát és a lent csak mintegy 250 ha területen termesztették 2001-ben.

A növénytermesztésben a vetésterületek 2001-es megyei összesítése a következő volt:

Terményvetésterület (ha)
Tavaszi búza2813
Tavaszi rozs9327
Zab6386
Kukorica5106
Borsó1
Bab3
Lencse24
Len6
Cukorrépa235
Seprű cirok190
Őszi burgonya15078
Zöldségféle1504
Takarmány növény3800
Kísérleti vetések95
Összesen44568

Megfigyelhető a magángazdaságok termelésének számottevő növekedése kivéve a cukorrépa termesztést amely felvevő piac hiányában erős hanyatlásnak indúlt 2001-ben.

Az állatállomány szerkezete és nagysága a következő káppen alakúl:

ÁllatfajÁllomány (ezer fő)
Szarvasmarha75
Disznó65
Júh és kecske148
Szárnyasok520
22,3
Méh család9,2

Megfigyelhető az állatállomány számának fokozatos növekedése az elmúlt évek csökkenéséhez képest.

A 2001-es évben a hargita megyei mezőgazdasági termelők külömböző támogatási formák keretében összesen 40,8 milliárd lej támogatást kaptak.

A SAPARD program Hargita megyében egy előkészítő program keretében indúlt be VIDÉKI KEZDEMÉNYEZÉS néven. Ennek az előkészítő programnak a keretében 39 pályázatot nyújtottak be a gazdák amelyek közzül kettő nyerte el a támogatást és kapta meg a finanszírozást.