Hargita megye a statisztikák fényében

Egészsegügy és tanügy

Egészségügy

Hargita megyében jelen pillanatban 168 családorvosi rendelő müködik, amelyek közűl 80 városon és 88 falun. Párhuzamosan a rendelőkkel 56 fogorvosi rendelő is működik amelyek közzűl 38 városon és 18 falun. A megyében található még 22 fogtehnikai laboratórium, 22 szakorvosi rendelő és 102 járóbeteg ellátó.

A kórházi ellátásban összesen 2988 kórházi ágy áll rendelkezésre, melyek közzűl 1063 a csíkszeredai Megyei Kórházban, 684 a szákelyudvarhelyi Városi Kórházban, 280 a gyergyószentmiklósi Városi Kórházban, 222 a maroshévízi Városi Kórházban, 71 a szentkeresztbányai Városi Kórházban, 123 a székelykeresztúri Városi Kórházban és 545 a tölgyesi elme klinikán.

Oktatás

Az iskolások számának alakúlását a 2000-2001-es tanévben az alábbi táblázat mutatja:

Oktatási formaLétszám
Elemi16475
Felső tagozat18415
Szakmai oktatás3163
Középiskola10549
Összesen48647

Az oktatói helyek 79,66 %-át szakirányú végzetségű tanerő tölti be míg a megmaradó részt helyettesítők. A városokban szakképzett tanerőkkel a helyek 87,38 %-a, míg falvakon 70,93 %-a van betöltve.

2001 májusától nagyszabású kampány indult az iskolák felszerelésének modernizálására. Ennek keretében 75 iskolába összesen 153 nagyteljesítményű személyi számítógépet, 85 fénymásolót, 93 lézernyomtatót telepítettek valamint 70 osztályterem újra bútorozását végezték el. Jelenleg is folyik további 330 osztályterem újra bútorozása.

Szintén 2001-ben kezdődött el az iskolák bekapcsolása a világhálóra.