Udvarhelyszék

Agyagfalva (Lutiţa)

Agyagfalva neve szorosan összefonódik az 1506. évi székely nemzetgyűlés és az 1848-as agyagfalvi gyűlés eseményeivel. Ezek emléke örökre fennmarad a székelység történetében. Az Agyagfalvi-rétet Orbán Balázs a Székelyföld Rákosmezejének nevezte. (I. 35). E helyhez kötődik a székely önkormányzattal kapcsolatos szabályozatok elfogadása és ugyancsak itt hangzott el 1848-ban az erdélyi románokhoz és szászokhoz intézett testvéri összefogásra hívó kiáltvány is.

Az agyagfalvi 1848-as emlékmű

Már a 137-as műútról is látható, de közelebbről az agyagfalvi eltérőtől balra kanyarodva tekinthető meg. Az emlékművet a hirtelen elhunyt Kulcsár Béla pályanyertes tervei szerint készítette el a marosvásárhelyi Hunyadi László és Kiss Levente szobrászművészek. Az emlékmű anyaga borszéki travertin 1978-ban fogott hozzá a két művész a terv kivitelezéséhez. A szobor együttes egyes darabjait a helyszínen állították fel, itt véglegesítették a kompozíciót. Hivatalos leleplezése közel 10 évet váratott magára, 1990. október közepén került sor. A régi "nagy kő" sokáig a Fancika-patak jobb partján pihent. Kifaragása 1989 elott több akadályba ütközött. Ezzel a szobor együttessel talán még hangsúlyosabbá válnak Orbán Balázs (I.35) szavai: "Az agyagfalvi tér nyílt történetkönyve a székely földnek, azon gyülhely, hol annyiszor jött össze e hős nemzet tanácskozni, szabadságát biztosító törvényeket hozni, a haza és szabadság ellenségei ellen harczra kelni."

Református templomát

A falu közepén álló, alacsony, cserépfedésű kőkerítéssel körülvett gótikus templom. Építési idejét a 13. századra teszik (Kovács, II. 704). 1510-ben plébánosa Máté alesperes név szerint ismeretes. 1579-ből ismeretesek az egyházközség jegyzőkönyvi feljegyzései és határozatai, amelyeket 1628-ban Galgótzi István esperességében megőríztek (Dávid L. 1981, 52). A templom kőből és téglából épült 204 m2-es alapfelületen. A templom mai formájában késő gótikus elemeket őriz a 15. század második feléből. A torony a hajótól külön, a kerítés délnyugati falába foglalt. A kaputorony bejáratként szolgál. Többször magasították, az 1628. G. D. évszám és felirat az alsó két szintre vonatkozik.