Udvarhelyszék

Bögöz (Mugeni)

Nevét az ismeretlenségből a 14. századból fennmaradt szép csúcsíves temploma emelte ki, amely Udvarhely vidékének egyik legértékesebb építészeti emléke. Bögöz 11 falu igazgatási központja Agyagfalva, Béta, Betfalva, Décsfalva, Kisgalambfalva, Mátisfalva, Nagygalambfalva, Székelydobó, Székelymagyaros, Vágás). A Nagy-Küküllő középső völgyszakaszának egyik kiszélesedő medencéjében, a Bögözi medencében, az árterületen fekszik 450-475 m magasságban. Székelyudvarhelytől 11, Székelykeresztúrtól 17 km-re terül el a 137-es megyei (aszfaltozott) út mentén. Vasútállomása a falu nyugati részén van, 1 km-re a központtól. Északra Vágás közelíthető meg (18-es községi úton 5,5 km). Délre Székelyderzsbe vezet a mezei út a Bögözi-patak mentén és a Csákány-gerincen át (6 km). Nyugat felé Agyagfalva 4 km, Décsfalva 5 km.

Református templom (3290. régi számozású műemlék)

Az egykori Udvarhelyszék egyik legszebb középkori építészeti emléke. A templom a falu hajdani központjában emelkedik, a Nagy-Küküllő bal partján, a 137-es megyei út bögözi-hídi kanyartól keletre mintegy 500 méterre. A bögözi templomot körbefutó alacsony kőkerítés övezi, délről és északról nyíló bejáratokkal. A templom a 14. században épült, majd a 15. században több átalakítást ért meg. Kőből és téglából épült, 278 m2-es alapfelületen. Eredetileg római katolikus templom volt. A műemléktemplom külön értékei: a 13-14. századi falképek (az 1898. évi javításkor tárta fel Huszka József), kazettás mennyezet, rovásírásos emlék. A székelyföldi falfestmények zöme a későromán stílus jegyeit hordozza. Ez az átmeneti korszak egyik legkorábbi ábrázolása éppen a bögözi.