Udvarhelyszék

Etéd (Atid)

Székelykeresztúr távolsága 22, Csíkszeredáé pedig 112 km. Gagymente felől a 135-ös megyei úton közelíthető meg, majd a központból a 136A megyei út vezet tovább Kőrispatak felé.

Református templom

A falu központjában látható. 1792. szept 8-i nagy tűzvész után, 1801-02-ben épült újra (a faépítmények elégtek, a harangok megolvadtak, a falu 110 lakója is hajléktalan maradt).A déli bejárat feletti felirat az 1678-as évszámot tünteti föl.

Küsmöd (Cuşmed)

A köszégközponttól, Etédtől 2, Székelykresztúrtól 24 km-re települt.

Református temploma

A falu északi szélén egy dombháton emelkedik. Kőkerítés övezi, melyen belül találjuk az 1747-ben épített fatornyot (haranglábat). A hajóból és szentélyből álló gótikus templom alaprajza és szerkesztett faragványai a középkori arányosság szabályaihoz igazodnak. A jelenlegi templomot a hagyomány szerint Hunyadi János építtette az 1441-es marosszentimrei győzelem emlékére. Egyike azon 25 erdélyi templomnak, melyet a törökverő Hunyadi építtetett. A templom teljes egészében a 15. századból származik és a gótika jegyeit hordozza. Eredetileg római katolikus templom volt. A szentélyt az 1714-ből való, ma fehérre mázolt kazettás mennyezet fedi. A templom falképeiről, melyek a hajó déli falán, a diadalív közelében a mészréteg alatt vannak, Péter Elek lelkipásztor tudósít az 1884-es renoválás idején. Itt Jézus anyjának, Máriának koronás képe volt látható, jobb karján a kis Jézust tarva, s előtte felismerhetetlen emberalak térdel.

Siklód (Şiclod)

A 135-ös megyei-kövezett út mentén közelíthető meg. Székelyudvarhely távolsága 68, míg Csíkszeredáé 120 km. Etédtől, a községközponttól 8 km-re fekszik (mezei úton).Református új temploma a közösségi összefogás szép jelképe. Kós Károly tervei szerint épült 1992-ben.

Kőrispatak (Crişeni)

A 136A számú megyei úton közelíthető meg Bözödújfalu, illetve Etéd felől. A faluban Ifjú Szőcs Lajosnak érdekes homokkövekből (babák, bubák) álló kőgyűjteménye van.