Udvarhelyszék

Homoródkarácsonyfalva (Crăciunel, Krötschendorf)

A Kis-Homoród völgyében terül el, a községközponttól, Oklándtól 1 km-re északra. Belterületének magassága mintegy 530 méter.

Unitárius temploma

Az országúttól keletre, a „Sion hegyén" épült. Kőkerítés övezi, melyen nyugaton és délkeleten portikussal védett bejárat nyílik. A barokk homlokzatú nyugati portikusból fedett folyosó vezet a toronyalj bejáratáig. A keletelt műemléktemplom hármas tagolású: magas, gúlasisakos torony, mögötte meredek fedelű hajó emelkedik, majd keleti falához alacsony, félköríves szentély tapad. A templom a román kor egyszerű alaprajzi típusát mutatja: téglalap alakú hajó, keskenyebb félköríves szentély. A templom építése a 13. század második felére, az átmenet korára tehető. Ez az egyetlen udvarhelyszéki templom, melynek késő román kori szentélye épen fennmaradt. A torony alsó kétharmada gótikus, utolsó szintje későbbi építés. Nyugati sarkain átlós elhelyezésű, lépcsősen osztott támpillérek állnak (Dávid L. 1981. 150). A torony felső északi, lőrésszerű ablaknyílásának belső szemöldökköve hengertagos faragású, rajta két sorban vésett rovásírásos szöveg látható, melynek helyes olvasata még nem tisztázott. A hajót középkori rendszerű, magas nyeregtető borítja. A hajó festett kazettás mennyezete 8x12 táblából áll és a 18. század első felében készült. Kelemen Lajos 1701-nek olvasta. Karzata 1855-ben készült. A hajót félkörívű diadalív választja el az alacsonyabb szentélytől. A szószék koronája 1798-ból, az úrasztala szintén ebből az évből való. A félköríves záródású szentélyt egyedgömb boltozat fedi. Entz Géza szerint (1994. 62) az unitárius templom alacsony, félköríves záródású szentélye, a hajó keleti részével, a szokásos Árpád-kori székely megoldást mutatja. Délkelet felé keskeny, félköríves ablaknyílás (román kori) tagolja, melynek belső kőkerete csúcsíves. Az 1973-as javítás alkalmával belül, a hajó északi falán is megfigyelhetők voltak lappangó falképek (Dávid L. 1981. 153). A román kori templom a gótikus korban kap nyugati homlokzati tornyot (dátuma: 1465). Ekkor magasítják a hajó falait.

Túraútvonal

Séta a Dungó-fürdőhöz. Karácsonyfalva déli bejáratánál jobbra (keletre) kanyarodva egy kis emelkedő után egy nagy kenyérhez hasonló travertino-dombra (100x50 méteres nagyságú, vastagpados mésztufa-lerakódás, a helybeliek darázskő"-nek nevezik) lehetünk figyelmesek. Ezt Dungó-hegynek vagy dombnak nevezik. Mindez a Csüsz-patak völgyétől délre és a Csüszbükk tető (769 m) nyugati előterében figyelhető meg. Ez azt is jelzi, hogy a mésztartalmú alaphegység a közelben van és források által felhozott meszet mésztufa-dombok alakjában rakják le.