Udvarhelyszék

Homoródszentmárton (Mărtiniş Sankt-Marten)

A Nagy-Homoród kiszélesedő lapályán, a Gyepes és a Lókod patakok találkozásánál települt. A községközpont Székelyudvarhelytől 18, Oklándtól 13 km-re fekszik, a 131-es megyei út mentén. A központból a 131A jelzésű megyei út ágazik el Abásfalva felé.

Unitárius temploma

A Templom utca elején, annak jobb oldalán, egy kis dombtetőn látható. A műemléktemplom kaputoronyból és hajóból áll. A templom a lebontott gótikus templom helyébe épült 1888-89-ben, észak-déli tájolással. Hajdan hat bástyával erősített várfal kerítette, ma egyedül (a hetedik) a középkori eredetű toronnyá kiépített északkeleti bástya áll, a többi romokban van. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében műemléképületként szerepel. A középkori eredetű kaputorony négy sarkát hornyolt vízvetőkkel ellátott pillérek erősítik. A torony alatti bejárat csúcsíves (gótikus, 15. századi), a kapualjat pedig csúcsíves dongaboltozat zárja. A templom mai épületétől 10 méterre lévő kaputorony legalsó része tehát feltehetően a 15. század végén épült. A kapualj szűk falában egy kőlépcső vezet az első emeletre. Ennek vastag falát négy keskeny lőrés töri át (az udvar felé nézőt ajtónyi méretűre nagyították). A második emelet szintén védelmi jellegű átépítés eredménye. Ezt követően az 1775. évi renoválás után épült a következő emeleti rész. A felső rész téglából épült 1861-ben. A tornyot óraíves, nyolcélű, csúcsos bádogsisak fedi. A torony északnyugati oldalától induló 40 méteres hosszú falszakasz peremvonala egyenletes, lőrést nem találunk rajta. Ezt követően két egymáshoz közel épült védőtorony helye látható, kissé délebbre pedig egy ötszögű védőtorony alapja sejthető. A déli oldalon szintén egy torony állott, tőle 25 méterre újabb torony helye vehető ki. Ezt követően a hatodik védőtorony helye is megállapítható.

Református templom

A belterület északi részén 1911-ben épült (a régit átépítették), kőből és téglából, 210 m2-es alapfelületen. Orgonáját 1911-ben készítette a budapesti Országh Sándor. A nagy harang 1924-bol való és Nagyszebenben öntették. A 90 kg-os kis harang 1781-ben öntetett. A templomban egy fekete márványlapon a háborúban elhalt hívők névsora olvasható. A református egyház annyira megerősödött, hogy 1777-re már anyaegyháza van. A 18. században két protestáns anyaegyháza van Homoródszentmártonnak: a református és az unitárius. A középkori templom a reformáció előtt és után is központi egyháza volt a környék több falujának (Abásfalva, Homoródkeményfalva, Gyepes, Kénos, Homoródremete, Lókod).

Túraútvonal

Kirándulások: a bágyi várhoz, a homoródszentpáli római castrumhoz és halastavakhoz, a homoródszentpéteri műemléktemplomhoz, az almási barlangokhoz.