Udvarhelyszék

Oklánd (Ocland)

A Kis-Homoród folyó észak-dél irányban 1,5 km hosszúságban szeli át a falu határát. A falutest a Kis-Homoród bal partján épült ki, 515-520 m. magasságban, a 132-es megyei út mentén.

Unitárius temploma

A 2,5 magas kőfallal körülvett építészeti emlékhez késő gótikus torony is tartozik, melyet 1937-38-ban a középkori templom kibővítésével építették a mai formájára. A régi templom faragványai eredeti vagy másodlagos elhelyezésben megtalálhatók a mai templomban. A középkori templom építése a 13. század végére tehető. A kőkerítés a toronyig tart. A tornyot négy átlós elhelyezésű támpillér erősíti, falazata az övpárkányig keskenyedik. A torony a középkor végén épült az övpárkány magasságáig két sor lőréssel. Oklándról Vargyasra vezető 131-es megyei (kövezett) út mentén (ez volt az egykori Sóhordó út) haladva, a vízválasztó közelében (680 m), az egykori útász házzal átellenben, az országúttól balra (északra) a hagymási nárciszrétet érintjük, majd a Hagymás-vár területét járhatjuk be. Az országúttól jobbra (délre) pedig a Kustaly vára és a Heveder-tető (808 m) tekinthető meg.

A hagymási nárciszrét

Hargita megye délnyugati részén elterülő természetvédelmi terület. Tulajdonképpen a Szénaság nevezetű hegyaljai fellápon termő hófehér színű csillagos nárcisz (Narcissus stellaris Haw.) és a sárga virágú zergeboglár (népiesen pünkösdi rózsa, azaz Trollius europeaus L.) tömeges elterjedésével találkozhatunk. A rét messze felnyúlik a Rika-hegység gyér tölgyesei alá. A népies magyarázat szerint a Hagymás név a "hagymás gyökerű nárciszról" származhat. A nárciszrétről újabb túrázási lehetőség kínálkozik a Nagy Merke-tetőre (1003 m), onnan a Homoródalmási-barlanghoz (összesen 15 km), a Rika völgyébe (Attila várához, Réka sírjához), vagy éppen Vargyasra.

A hagymási vár

A nárciszrét területén, a Szénaság (680 m magasságban) területén van. Az országúttól mintegy 300 méterre északra, egy négyszög alakú földsánc területét a nép Hagymás vára néven emlegeti. Tulajdonképpen a Mogyorós-patak és a Szilas-patak közti kis nyergen van a négyszögű „földvár". A homoródszentpáli római castrumhoz tartozó őrtorony (burgus) védőtöltései, sáncai ma is jól kivehetők. Az ásatások során római jellegű kerámialelet került elő. A kis erődítmény alaprajza vár méretei 33x30 méter lehetett.

Kustaly vára

Az országúttól jobbra (délre) közelíthető meg. Az országút tető előtti kanyarban, a híd mellől indulhatunk a hegynek felfelé, mintegy 50 perces gyaloglással érjük el a vár területét. A középkori emlék romjait a régi rikai út és a hagymási út közötti gerincen, bükkerdővel borított bozótos helyen, Rika hegységben levő Lapjas tetőn látható, 786 m tszf. magasságban. A vár romjai egy magasabb, erdővel borított hegyháton vannak Kivehető a központi zömtornya, az azt körülvevő lekerekített sarkú védfal és a védőárok. Ovális alaprajzú (65x35 m) vár lehetett.