Udvarhelyszék

Rugonfalva (Rugăneşti, Rugendorf)

Az Alsó-Nyikómente egyik jelentős települése. A Fehér-Nyikó (1644-ben: "Fejer Nico vize" alakban) vagy Nyikó-patak jobb partján települt útfalu. Belterülete (69 hektár) kelt-nyugati irányú. Református templom a Felszeg és Alszeg határvonalában épült fel. A falutest tszf. magassága 400-420 méter. A falu csupán 2 km-re fekszik Székelykeresztúrtól, és 5 km-re Siménfalvától, a községközponttól.

Református templom

Székelyföld legérdekesebb műemlékeinek egyike, Hargita megye egyik legrégebbi kultikus épülete. A román és gótikus stíluselemek sokasága figyelhető meg. A templom a 13. század közepe táján épült (Orbán B. I. 120). Középkori temploma ma is áll és stíluselemei szerint sokkal régebbi. A falu közepén, az országút északi oldalán (jobbra) álló, hármas térfűzésű, keletelt templomot néhány támmal erősített, tojásdad alaprajzú, középkori eredetű magas kőkerítés övezi. A templom 405 m tszf. magasságban épült kőből és téglából. Alapterülete 175 m2. Eredetileg római katolikus templom volt. A torony külső tagolásban háromszintű. Az alsó szintet lőrésszerű ablakok törik át, a második szint ablaktalan és a hajó nyeregtetője fölé emelkedik (középkori), a harmadik hangablakos, óraíves párkányú szint a gúla alakú magas sisakkal 1816-ban épült. A ma álló épület legkorábbi része a templomhajó nyugati szakasza, mely kis méretű, késő román kori (Benkő Elek, 1992. 132). A csúcsíves déli kapuzatot utólag eléje épített portikus védi, a portikus mellett kétosztású csúcsíves ablaknyílás van. A hajó északi fala tagolatlan. A templomhajó északi falán 1981-ben egy 16-17. századi rováirásos felirat is előkerült. A 450 kg-os harangot 1916-ban beöntötték. A 80 cm átmérőjű harangot Nagyszebenben öntették 1924-ben, míg a 70 cm-es átmérőjűt 1936-ban, Kudzsiron. A harangláb harangja 1913-ban öntetett Kolozsvárott. A templom mai formáját a 18-19. századi építkezések során nyerte el. 1783-ra elkészül a kazettás mennyezete, új fakarzata, melyet 1861-ben megújítottak. Megépítették a déli portikust és 1816-ban megmagasították a tornyot is. Orgonája 1861-ből való, Szőcs Sámuel munkája. A szószék 1786-ban épült, az úrasztala diófából készült 1905-ben. A szószék mellett, a templom oldalában volt eltemetve a Zöld barát. A hagyomány szerint ez az oldal megszokott izzadni, ilyenkor a barát könnyez, sír. Imára hívja a népet.