Udvarhelyszék

Székelyszentlélek (Bisericani)

Felső-Nyikómente egyik legrégibb települése. Innen közelíthető meg a többi, Közép- és Alsó-Nyikó menti település, keletre (balra), a Nyíres-domb (702 m) irányába pedig a vele összenőtt Bogárfalva látogatható meg. A 13A műút a falu nyugati részét érinti az iskola, a római katolikus templom és A Múzeumház mentén.

Római katolikus templom

A belterület déli szegletén, a Szentegyház mezején, a 13A műút bal oldalán emelkedik. Tájolása kelet-nyugati. Toronyból, hajóból, szentélyből és sekrestyéből áll. A középkori építésű, többször átépített templomot Orbán Balázs és Entz Géza a 13. század végére datálta. E korból való a toronyaljból a hajóba nyíló ajtó félköríves kerete, az elfalazott déli kapu szintén félköríves kerete, és a hajó részben átalakított félköríves ablakai. A hajóban levő kő karzatot a barokk korban építették. Erre az időre tehető az ablakok átalakítása is. Kétmellvédes karzata van. A szentély alig keskenyebb a hajónál, de magasabb annál. Hat kettőstagozású, hornyolt vízvetőkkel és rézsűs lábazattal alakított támpillér fogja körül. A déli falat három félköríves, kőkeret nélküli ablak töri át. A templomot alacsony kőfal övezi "Nagyult és újult 1853" felirattal. A mai berendezés, a fő- és a két mellékoltár 1949-ben készült. A hagyomány azt tartja, hogy egyik évben, pünkösd ünnepén hó esett arra a helyre, ahol ma a katolikus templom van. Mivel a hó a tisztaság szimbóluma, a templom a Szent Lélek tiszteletére épült fel. Székelyszentlélek anyaegyháza volt Farkaslakának, Malomfalvának és Bogárfalvának.

Múzeumház (szentléleki tájház)

A római katolikus templom szomszédságában, a 13A műút bal oldalán, a Nyikó hídjától mintegy 100 méterre északra álló szentléleki tájház 1977 májusában nyílt meg Balázsi Dénes irodalomtanár szorgoskodása és gyűjtőmunkája eredményeként. A kis falumúzeum a Felső-Nyikómente néprajzi hagyományait őrzi és mutatja be. Közel 700 népi tárgyat találunk a Falumúzeumban. A Múzeumház bejáratánál levő, egysoros, indadíszítésű székely kapu az 1848. július 22. keltezést viseli, László Ferenc malomfalvi gazda állíttatta. A székely ház az 1850-es évekből származik. Az alszegi Bíró utcában levő, omladozó kis házat a község megvásárolta A Múzeumház céljaira, és 1976 tavaszán a 13A műút melletti telken építették fel. A háromosztatú ház nagyházból (szoba), kicsiházból (tisztaszoba), valamint kamrából és deszkázott ereszből áll.