A Csíki medence

Csíkbánkfalva (Bancu)

Csíkszeredától 17 km-re fekszik. Megközelíthető Csíkszereda felől előbb a 12-es országúton, a Nagymezőn át, majd ebből a balra elágazó 123C megyei úton. Ezenkívül Csíkszentmártonból, a 123B megyei úton (az Áj-patak mentén halad felfelé) érhető el. Szorosan összenőtt a tőle északra fekvő Csíkszentgyörggyel. A határt a két falu között a templom és az Egyház-pataka jelöli ki. 1898-ban törzskönyvezik Bánkfalva néven. Ekkor Csíkszentgyörgyhöz tartozó település volt. Lakossága 1992-ben 1.344 fő volt, 2 román kivételével mind magyarok.

Csíkbánkfalva a Fiság-pataka völgyében fekszik. A falu keleti felében, az Alsóköves saroknál, a Békás és a Radovány-patakok folyása mellett, a Gönczéd nevű büdösköves borvízforrást már Benkő Károly (1853, 28. és 131.) is jelezte. Vize akkoriban világosszürke színű volt és jó szem erősítőnek tartották. Ezenkívül ismeretes az Édesbükke vasas borvízforrás is. Keleten a határ a visszakebelezett havasokig és Csügés hegyi telepig tart.

Szent János tiszteletére épült kő kápolnája 1700-ból való.

Ha a 123C megyei úton haladunk, az első kis falucska balra Kotormány.

Gyalogtúrák

Séta a csíkszentgyörgyi borvízfürdőhöz