A Csíki medence

Madéfalva (Siculeni)

A Középcsíki-medence legnépesebb települése. A Madéfalvi Hargita (1710 m) lábánál, a Mórhegyese aljában, 680 m magasságban települt. 1992-ben 2.812 lakója volt, melyből 2.644 magyar, 167 román. Közigazgatásilag Madéfalva községhez tartozik Csicsó, Csaracsó, Csíkrákos és Göröcsfalva.

Neve szorosan összefonódik a székely határőrség erőszakos szervezésével szembeni határozott ellenállással, valamint az osztrák katonaság által itt 1764-ben véghezvitt vérfürdővel, tömegmészárlással. A csicsói vasútállomás és rendező pályaudvara országos viszonylatban is jelentős. A csicsói pályaudvarról kiinduló gyimesi vasútvonal (1897) Moldvával teremt kapcsolatot. Csíkcsicsóval a határt a vasútállomás közeli Határ utca jelöli ki.

Római katolikus temploma Felszegen, a Csengettyűnél balra kanyarodva közelíthető meg. A Patakelve, Középtíz és Vargaszeg tízesek találkozásánál épült. Madéfalva Csíkrákos plébániájához tartozó filia volt. 1911-ben vált önálló egyházközséggé Saját kápolnája csak 1743-ban épült Morhegyesen. A templom közelében van az 1-es számú Zöld Péter Általános iskola.

Az 1300-as években, a temetőben épült kis Szent Anna-kápolnát 1840-ben bontották le.

SICULICIDIUM emlékmű

Csaracsó (Ciaracio)

A madéfalvi Alszegtől délre, az Olt jobb partján, a Fűrész-patak beömlésénél terül el. Madéfalvától a Szeges-tető dombja választja el. Egykor fűrészmalmairól (8 vízhajtású és egy kéregmalom volt; ez utóbbiban a cseresbőr készítéséhez használatos cserzőanyagot állítottak elő) és a fenyőpálinka-főzésről volt híres. A fenyőpálinkát a borsika-fenyő kék színű terméséből, bogyójából főzték. Jelentősebb kaszálóterületek: Bodók kertje, Nyárszeg, Ördöngös tó, Szántófölde. Legelője a Patak-lokán van. Közigazgatásilag Madéfalva községhez tartozik. Lakossága 1992-ben 145 fő, mind magyarok. Egy-tanerős iskolájában 12 gyermek tanul. Dél-franciaországi testvérfaluja van. A faluból községi úton a 13A országút menti Csiba, illetve Erdőalja közelíthető meg (4 km).

Gyalogtúrák

Túra Hargitafürdőre: Madéfalvi emlékmű - a csaracsói út - Csicsói várszikla - Piricske (1050 m) - Borvíz-patak - Hargitafürdő (a kék pont jelzés mentén, 15 km, 460 m szintkülönbség, 5 óra).

Túra szervezhető a Madéfalvi-Hargitára: Madéfalva-csaracsói út - Hegyes fenyő (1009 m) - Szeges-patak völgye - Madéfalvi-Hargita (1709 m), a Csompó csúcsra: kék kereszt jelzés, 14 km, 830 m szintkülönbség, 5 óra.