Borszék vidéke

Gyergyótölgyes (Tulghes)

A Tölgyesi-szoros (Pasul Tulgheş) Gyergyótölgyes névadó helysége. A Kis-Beszterce és a jobbról beléömlő Putna völgyének találkozásánál fekszik. A 3751 főt számláló nagyközség (1147 épülettel), az egykori irtványfalu a Kis-Beszterce völgyében, 641 m magasságban. Az 1850-es évekig a Putna Loka néven volt ismeretes az a völgyszakasz, amely délről nyílik a Kis-Beszterce folyó völgye felé (ma: Putna település Gyergyótölgyes része). Itt vezetett a piricskei vám régi kereskedőútja a Kis-Beszterce völgyébe, ahonnan lefelé Moldva, fölfelé (Bélboron át) pedig Bukovinával teremtett kapcsolatot. Gyergyótölgyeshez tartozik a Ditrói út irányában terjeszkedő Rece vagy Recefalva (Recea - a Putna-patak mentén, 3 km), Hágótő (Hagota - 5 km-re Recétől, a Cengellér-tető felé) és a Neamţ megye határán levő Péntekfalva vagy Péntekpataka (Pintic- a Kis-Besztercétől délre, tőle 2 km-re). Kisebb telepek és helynevek: Nagyrez (Rezu Mare vagy Naghirez), Aszódpataka (Pârâu Asodului), Újpojána (Poiana Nouă), Ópojána (Poiana Veche), Putna (Putna Mare), Tulsó víz (Sângeroasa), Tölgyesi tüdőszanatórium (Sanatoriu TBC Tulghes). Lakói rönkfa- és deszkakereskedelemmel foglalkoznak. Fűrészmalmairól, deszkametszőiről és a tutajozásról volt híres. A tutajfa innen vette útját Moldva felé. Gyergyótölgyesről a 127A megyei úton a megyehatár 5 km, majd innen Békás felé vezet az út. 1992-ben 3.657-en laktak a községben.

Az Égettkő (Piatra Roşie - 1510 m; Neamţ megye határán) közelében felbuzgó Attila-forrást egykor palackozták. A községben 30 ásványvízforrás buzog fel. Borvízforrások vannak a Balázs-patak völgyében és annak mellékvizeiben (Nagyréz, Deák-patak, Csibi-patak és Mar-patak völgyében összesen 6 forrás).

Ortodox műemlék-fatemploma (Biserica Sf. Arhangheli) a Már-patak völgyében látható. Fából épült 1813-ban. A zsindellyel fedett templomban faoltár és szép ikonok láthatók. A székely és a moldvai népi építészet nyomai fedezhetők fel. Egy régebbi, 14-15. századi templom helyébe épült. Az ortodox templom Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében (1992) műemléképületként szerepel.

Szent Péter és Pál fakápolna (Capela de lemn ortodoxa "Sf. Petru şi Pavel"), a Nagyrez felé, (Rezu Mare), 1922-ben épült.

Más látnivalók: Olaru Gheorghe telkén (Valea Frumoasa 50. szám): vízimalom és ványoló 1875-bol. Aurel faháza a 19. századból (Valea Frumoasa, 74. házszámmal átellenben). Apostol Gheorghe telkén (Valea Frumoasa, a 815. házszám mellett): mészégető kemence látható. Timaru Nicolae paraszti gazdasága (Rezu Mare 100.): ház, konyha, csűr.

Hágótő (Hagota)

Gyergyótölgyes tartozéktelepülése (tőle 8 km-re fekszik), a Putna-patak völgyében. Gyergyótölgyesről a 127-es megyei úton közelíthető meg. A faluban jelentős volt a mészégetés. 1992-ben 176 lakosa volt, melyből román 26, magyar 150. Főleg állattenyésztéssel foglalkoznak.