A Gyergyói medence

Kilyénfalva (Chileni)

Tekerőpataktól a 138-as megyei út mentén 2, Gyergyószentmiklóstól 7 km-re, míg az Alfalun és Újfalun áthaladó "körúton" (126-os megyei út) pedig 15 km-re terül el. Tekerőpatak és Gyergyóújfalu között fekszik, a Visszafolyó-patak két partján, mintegy 775 m magasságban. Gyergyóújfaluval délnyugati irányban szorosan összenőtt, míg Tekerőpatak és annak vasúti megállója alig 1 km-re van. Székelyudvarhely felől a Libán-tetőn át, Gyergyóújfalu érintésével, az egykori "töltött úton" közelíthető meg. 1992-ben 860-an laktak a faluban.

Római katolikus temploma kőből épült, kerítéssel. Barokk stílusú, de keskeny, gótikus ablakrései és a nyugati sarok támpillérei őrzik a kicsi kápolna emlékét. Beke András plébános idejében, Báró Sztojka Zsigmond erdélyi püspök engedélyével 1758. október 12-én helyezték el a templom alapkövét. A templomot 1761. október 25-én szentelte föl Gróf Batthányi püspök (ekkor még nem volt befejezve). A főoltáron Szent Imre képe, a jobboldali mellékoltáron Szent Istvánt, a baloldalon Nepomuki Szent Jánost ábrázoló festmény látható. Később a kápolna ledöntetett és abból épült a torony. A kápolna helyébe épült az iskola, melyet 1786-1790 között községházának használtak. 1781-ben harangot szereltek föl. Orgonáját a brassói Nagy József mester készítette 1875-ben.

A templom mellett a hősök emlékoszlopa, az egykori római katolikus népiskola épülete, községháza áll.