Kászon vidéke

Kászonimpér (Imper)

Csíkszeredától 44 km-re fekszik a 121G megyei út mentén. Kászonaltízzel szorosan összenőtt település. Egyik legrégebbi kászoni falunak tekintik. A falu egyetlen földbirtokosa Balási József, Csík-, Gyergyó- és Kászonszék királybírója volt (1855-ben halt meg). Kászonimpér lakossága 1992-ben 461 fő volt, 104 román és 9 cigány kivételével mind magyarok. A földművelés, állattenyésztés mellett fafeldolgozással is foglalkoznak. A két világháború között több fűrészgyára volt. Lakói híres zsindelykészítők voltak.

Kászonban a nemesi családok kőből épült, a módosabb katonacsaládok galambdúcos és a szegényebb közszékelyek, valamint a betelepített jobbágycsaládok "gyalogkapui"-t figyelhetjük meg. Több helyen láthatunk jellegzetes ereszes házat, odros és árnyékaljas csűrt vagy kötött kaput. Ennek ellentéte a századvégi tagosítás után Kászonfeltíz Lesőd nevű határrészén fokozatosan letarolt erdőszéleken megállapodott csángó hegyipásztorok jellegzetes szétszórt irtványtelepülése. A Doboly 116. szám alatti épület Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében (1992) műemléképületként szerepel.

A Balási-kúria (vagy kászonimpéri kúria, ma falumúzeum). Impérfalván, Kászonaltíz központjától alig 500 méterre, a falu nyugati részében, a Vízága nevű tízes területén látható emeletes kőépület. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében (1992) műemléképületként szerepel. Balási S. József csíkszéki főkirálybíró (1842-1848) háza. Későbarokk stílusban épült udvarház, ma múzeum is működik benne.1833-ban bécsi mesterek irányításával, kászoni szakemberek építették. Szimmetrikus beosztású. Az emelet kivételével minden más helyiség mennyezete boltozatos. Árkádos belső folyosója van. Az emeleti nagyszobában volt a könyvtár és a fegyvertár. A Balázsi kúriában őrzött levéltárat a két világháború elpusztította, míg a lakosok családi levéltárai az 1944. szeptember 1.-i német gyújtóbombáknak, majd a többhetes harcnak estek áldozatul.

Római katolikus kápolna a falu déli részén áll, a Bornemissza család építtette.