Tusnád és környéke

Tusnádfürdő turistaösvényei

1. útvonal: Tusnádfürdő - Apor-bástya - Ludmilla-kilátó - Tusnádfürdő

A körút jelzése: piros pont Menetidő: 50 perc-1óra Az útvonal hossza: 1,5 km Maximális szintkülönbség: 68 m

A legrövidebb, a legkönnyebb és az idősebb korosztály számára is járható erdei sétány. A legelső kiépített turistaút Tusnádfürdőn.

A turistaút a fürdőtelep központjából a turisztikai irodával átellenben lévő oldalról, a gépkocsi parkoló széléről indul. Érinti az Olt szállót, majd a Vointa (Akarat) utcán végighaladva, bal kézről elhagyja a Mókus cukrászdát, a poliklinikát (a gyógyfürdőt és kezelőközpontot), a Mikes- és Apor-borvízforrásokat és megérkezik az erdő szélére. Itt az utcának vége szakad. Helyét emelkedő, kitaposott erdei ösvény váltja fel. Kb. 10 perc enyhe kapaszkodó után az eddig együtt haladó piros pont és piros keresztjelzések különválnak. Ez utóbbi a Szent Anna-tóhoz vezet, míg a belőle balra kiágazó pont jelzés a Szurdok-tető oldalában vízszintesen folytatódik, széles erdei sétánnyá alakulva. 10 perc után megjelenik a kör alakú Apor-bástya (701 m magasságban). Az Apor-bástyától az út először jobbra, majd balra kanyarodik, így kerülve ki egy időszakos patakocska forrását. A többnyire száraz, erősen lejtő völgyön ösvény fut le a fürdőtelepre, a Csukás szálló mellé. Az Apor-bástyától 15-20 percjárásra egy kis tisztás következik két paddal. Innen tovább haladva nyugatra, 100 m után megérkezünk a Ludmilla-kilátóra. (725 m). A fenyők zöldjéből kivillan az Olt, valamint a Csukás szállodák markáns épülete. A szemben lévő Nagy-Piliske és Sólyomkő szinte karnyújtásnyi közelben van. Visszafelé széles úton ereszkedünk alá a fürdőtelepre. Az út egy tág kanyart ír le jobbra és a Csukás vendéglő közelében érkezik vissza az Akarat utcába, majd az Olt szállóhoz.

2. útvonal: Tusnádfürdő - Csukás-tó - Sólyomkő

Jelzése: piros háromszög Menetidő: 1-2 óra Az út hossza: 2,5 km Maximális szintkülönbség: 189 m

Ezt az útvonalat jó fizikai kondícióval rendelkező turistáknak ajánljuk. Szív- és tüdőbetegek, magas vérnyomással küszködők, ízületi reumában szenvedők óvakodjanak a megerőltetéstől. Nem ajánlott a tériszonyban szenvedőknek sem.

A turistaút ugyanattól a jelzőtáblákkal ellátott nyírfától indul a központi gépkocsi parkolóból, mint az első útvonal. Már a kezdetén átvág a katolikus templom oldalára, majd a főúton halad Csík (É) felé. Kb. 170 m után a beton villanyoszlopokra festett jelzések a Gara (Állomás) és a Ciucas (Csukás) utcák találkozásához érkeznek, ahol balra kanyarodva a Csukás-tóhoz levezető kövezett út mentén folytatódnak. Az út átmegy a fényjelzős sorompóval ellátott vasúti átjárón, majd a töltéssel párhuzamosan haladva elérkezik az Olt hídjához. (A sorompóval szemben lépcsős sétány kapaszkodik fel a Csukás-tó melletti domboldalon, amely a katolikus templomnál csatlakozik az országútba.) Az Olt-hídon átmenve az út kettéválik. A bal oldali az Univers-kempinghez és a mofettához vezet. A jobb oldali - a piros háromszöggel jelzett - erdei ösvénnyé alakul. Áthalad egy kis tisztáson, az erdő szélén elhagy néhány villát, és felkapaszkodik a Holló-patak dombjának lábainál körbefutó erdei útig, amely a Carpitus (Kárpitus) kőfejtőig tart. A jelzések jobb felé mutatnak, és a fakitermelő úton 25 m után átvágnak a Holló-patak alig csordogáló erecskéjén. A patak bal oldalán az út igazi erdei ösvénnyé alakul, amely 18 szerpentinnel kapaszkodik egyre fennebb a Sólyomkő meredek oldalán. 25-30 perces kapaszkodó után ritkulni kezd a fenyőerdő. Az utolsó kanyar egy kőszikla háta mögött, egy keskeny élen balra fordul. Ez a Sólyomkő alacsonyabb déli kiszögellése. Kissé jobbra letérünk az ösvényről, és kb. 10 m után, óvatosan felkapaszkodva a törpe bükkfacsemeték között - hirtelen egy sziklatetőn találjuk magunkat. Lábunk előtt, messze lenn az Olt. Tőlünk balra szembeötlik a Sólyomkő. E rövid kitérő után visszatérve a piros háromszöggel jelzett ösvényre, a Sólyomkő oldalának déli karéjában, félkörívben haladunk tovább még 3-4 percig, amíg a szürke sziklacsoporthoz nem érkezünk. Ez a Sólyomkő, amelynek csupasz tetején fakereszt áll, intő jelként a vakmerőknek! Alattunk szédítő 200 m-es mélység tátong. Innen látható teljes hosszában az Olt szurdoka, velünk szemben pedig a Csomád meredek sötétzöld oldala látható a Tacával, a Szurdokkal és a Vártetővel együtt.

3 és 3/a útvonal: Tusnádfürdő - Szent Anna menedékház

Jelzése: piros kereszt a menedékházig, kék háromszög a Nagy-Csomádra Menetidő: felfelé 3-3 1/2 h, lefelé 2-2 1/2 h Az útvonal hossza: 6 km Maximális szintkülönbség: 554 m

Legtöbb turista ezt a nyaktörő útvonalat választja a Szent Anna-tóhoz, nem tudva, hogy sokkal könnyebben járható és kevés energiát igénybevevő ösvények is vannak a környéken. Csak igen jó fizikai kondícióval rendelkezőknek ajánlott. Télen nehezen járható, síkos út - fennáll a kéz- és lábtörés veszélye. Nyári túrázás idején is jobb, ha csak a Tusnádfürdőre való visszatérés esetén használjuk.

A Komlós-árok jobb oldalán piros kereszttel jelzett, 32 szerpentines turistaösvény kanyarog a hegyen. A megszokott helyről indul, amely az egyes és kettes útvonal leírásánál szerepelt. Kezdetben együtt megy a piros pontjelzéssel, majd végighaladva az Akarat utcán (a felső sétányon) belép az erdőbe. Kb. 10 perc emelkedő után a két jelzés elhagyja egymást. A jobb oldali piros keresztes ösvény 3,2 km hosszú, szűk kanyarokkal tarkított szerpentinút. Meredeken emelkedik a Kis- és Nagy-Csomád közötti hegynyeregig, 1210 m magasságig, Tusnádfürdő 656 m-es szintjéről. Az ösvény sűrű fenyő, majd lomberdőben vezet. A Csomád-nyereg közelében lévő kis tisztás az első kellemes pihenőhely, ahol a Vártetőről feljövő kék csíkkal jelzett turistaút csatlakozik a piros kereszttel jelzett úthoz. A tisztást elhagyva újból belépünk az erdőbe, amely most már a két Csomád közötti nyeregben majdnem vízszintesen halad. Pontosan a gerincen - a kráterperemen - bal felől, néhány méterre az úttól egy vastag bükkfán jelzőtábla figyelmeztet a kék háromszöggel jelzett ösvényre, amely 30 perces rövid kitérővel elvezet a Nagy-Csomád 1301 m magas csúcsára. A helyenként nehezen járható vadászösvény hatalmas kőtömbök között kígyózik a hegygerincen. Utolsó szakasza jól járható úttá szélesedik, majd hirtelen kapaszkodik fel a Csomádra egy bozótos, sűrű fenyőerdőben. Innen kijutva újból tágas, ritkás lombhullató erdő vesz körül. A csúcsmászás után visszatérve a piros keresztes ösvényre, utunk folyamatosan ereszkedik alá, a Mohos-pusztájára, a Szent Anna-tó vízválasztóján megépült turistaházhoz (1065) és a kempinghez. A ritkás erdő megpillanthatjuk a mélyen csillogó Szent Anna-tavat. Az erdőből kijutva előttünk kissé balra a Mohos-tőzegláp fenyőstrázsái sejtetik a mocsaras hely közelségét, amelyet körülölel a Mohos pusztája. Távolabb a láthatáron a Büdös-hegy látható. A horizontot a Cecele kopasz teteje zárja le, amelytől balra (É) a Nyerges hosszú gerince következik. Közvetlen előttünk, a Mohos mögött a Kokojzást, majd a tőle jobbra (D) kanyarodó, alacsony Tóbércét fedezhetjük fel.

4. és 4/a útvonalak: Tusnádfürdő - Vártető - Szent Anna menedékház - Tóbérce - Bükszád

Jelzése: kék csík; Vártetőhöz kék pont Menetidő: felfelé 4-5 h, lefelé 3 1/2-4 h Az útvonal hossza: 14 km Maxmális szintkülönbség: 560 m

Jó fizikai erőnléttel bíróknak ajánlott. Télen-nyáron járható.

Tusnádfürdő központjából ugyanazon a helyről indul, mint az előzőkben leírt útvonalak. A kék csíkjelzés követi az országutat a polgármesteri hivatal felé. A piac és a benzinkút után elhagyja a műutat és jobbra feltér a régi "5-ös kantin" irányába. A panzió (kantin) roskadozó, elhagyott épülete előtt jobbra fordul, és rátér az erdő szélén kezdődő keskeny ösvényre, amely a Vár-Vápa-patak bal oldalán kapaszkodik felfelé a hatalmas kőgörgeteg rendetlenül szétszórt sziklái között. Negyvenöt perces meredek út után, több mellékösvény elhagyásával egy újabb elágazás következik. Itt a bal oldali, a jelzett ág a helyes. Kb. 15 perces mászás után a Vártető délkeleti vállához érkezünk, ahol széles út - a vár régi útja - kerül elénk. Itt ágazik el a kék csíkkal jelzett turistaösvényből balra a kék ponttal jelzett 4/a ösvény, amelyen 15 perc alatt a vár területére jutunk. Visszafelé a vár ösvényén magunk alatt hagyjuk a Vártető délnyugati meredek letörését. 15 perc alatt leereszkedünk a nyeregbe, ahol a kék csíkjelzéssel ellátott ösvényen folytatjuk utunkat. 150 m után a vár útjába beletorkollik a balról feljövő Tiszás-pataki út. Tovább, déli irányba, végig öreg fenyőerdőben haladunk a két Csomád nyerge felé. Az út, kezdetben a Vár-Vápa-patak jobb oldalán enyhén felfelé ível, 8-10 perc után átszeli a patakot, és délkelet felé kanyarodik. A hegyoldalon felkapaszkodó út egyre meredekebb lesz, legnehezebb szakaszát a Szurdok-tető és a Nagy-Csomád között érve el. Néhány kanyar után a széles erdőlő út kiegyenesedik, és nagyon enyhe emelkedővel kibukkan a két Csomád közötti kis tisztáson, ahol a Tusnádfürdőről feljövő piros kereszttel jelzett ösvénnyel találkozik. Innen a két jelzés együtt halad a Szent Anna menedékházig. A sátortáboron átkelve a Szent Anna-tó kráterének karéján gyönyörű bükkösben folytatjuk sétánkat egy széles, enyhén emelkedő erdei sétányon. 15 perc után (1 km) kiérünk az erdő szélére, ahol 90°-os szögben jobbra kanyarodunk. Itt, a Tóbércén csodálatos panoráma tárul elénk. Délen, messze lenn magunk előtt látjuk a Bükszádi-medencét, a falut, a Bálványosfürdőre vezető országutat, balról (K) a Bodoki-hegység egész vonulatát, jobbról (Ny) az Olt mélyen bevágódott völgyét a Nagy-Murgó (1015 m) impozáns, kerek kúpja határolja, déli lejtői összekapcsolódnak a Baróti-hegységgel. 15-20 perces sétánk alkalmával a Szent Anna-tó déli kráterperemén haladva megtekinthetjük a Háromszéki tájat. Ekkor az utat elnyeli az erdő, amely előbb egy kisebb ponkra kapaszkodik fel, majd a kráterperem egy pici tisztása következik. Ide jön fel a bükszádi Unio-moteltől induló kék kereszttel jelzett út is. A tisztásról derékszögben balra (D) befordulunk az erdőbe, ahol utunk erősen lejtve ereszkedik alá az Alsó- és Felso-tó-patakok vízmosásokkal szabdalt forrásvidékére. 20 perc után elhagyjuk az erdőt, és az Alsótó-patak jobb oldalán, nyílt, legelős helyen folytatjuk utunkat Bükszádra. Az itt található csordakutat vizéből nem tanácsos inni. Megkerülve keletről és délről a Disznyó-fürdő kerek dombját félórányi járásra van a Bugyogó-forrás. Az úton tovább haladva rövidesen Bükszádra érkezünk. Tovább a falu főutcáján haladunk, míg a brassó-csíkszeredai országút kereszteződésénél véget ér a jelzett turistaút.

6. útvonal: Vargyas-patak - Mohos-puszta - Szent Anna menedékház

Jelzése: sárga háromszög Menetidő: felfelé 2 h, lefelé 1 1/2 h Maximális szintkülönbség: 420 m Az út hossza: 5,5 km

Télen-nyáron kellemes, veszélytelen, bármely korosztály számára könnyen járható út.

Tusnádfürdő végétől 1,25 km távolságra Csíkszereda felé, az országúttól jobbra kitér egy nyárfasorral szegélyezett erdei út, a Vargyas-patak útja (a Trazmar benzinkút mellett lévő villával szemben). Első szakasza gépkocsival is járható. A Vargyas-patak bal partjával párhuzamosan haladó út 1,2 km után egy meredek kettős kanyarral átmegy a patak jobb oldalára. Belőle ágazik ki újabb 750-800 m után, balra - az a Nagy-Haramot övező erdei út, amely a Mohosból eredő Veres-patak szurdokában ér véget. A két út találkozásától kezdve a jobbra (előre) menő, a sárga háromszöggel jelzett, 250 m után egy kis tisztáson ér véget. A füves tér jobb szélén zöldre festett gerendákból összerótt vadászles áll. A gépkocsival érkező turisták itt elhagyhatják a járművet. Az út további része a leshelytől balra, felfelé tart a sötét nyirkos fenyőerdőben a Mohos-csúcs és a Fű-Haram nyugati oldalán, mindvégig megmaradva a Vargyas-patak jobb partján. Ennek az útszakasznak a kezdetétől kb. 50 m-re az út bal oldalán a mart alatt kicsi, sárgás borvízforrás található. Nem ajánlatos belőle inni. A vadászlestől indulva kb. 15 perc után egy hosszúkás tisztásra érkezünk, amelyen áthaladva újból fölénk emelkedik a fenyőerdő. 15 perc emelkedő után egy másik tisztásra érünk, ahol gyakran találkozunk legelésző őzekkel vagy szarvasokkal. A fenyőerdő nemsokára véget ér, helyét világos, szellős bükkös váltja fel. Közben jobbra és balra kisebb utak és ösvények keresztezik utunkat, de ezeket nem vesszük figyelembe. A jelzett ösvényt követve addig kapaszkodunk fölfelé, amíg a Mohos-csúcs és a Nagy-Csomád közötti nyeregbe ki nem érünk. A Mohos-nyergéből az ösvény lefelé tart a hátsó Mohos-pusztára, majd egyesül a tőzeglápot északnyugatról megkerülő, piros ponttal jelzett turistaúttal. A helyet tábla jelöli egy fán, kissé fennebb az ösvénytől, de ugyanúgy útba igazít egy nagy lapos kőre festett sárga nyíl is. Ettől a helytől a Szent Anna menedékház 1,5 km távolságra van. A jelzéseket - most már a piros pontot és a sárga háromszöget - jobbra kanyarodva követjük a Mohos-tőzegláp mentén, mindaddig, amíg átvágunk egy keskeny erdősávon. Utána a széles, pázsitos, nagy Mohos-puszta következik, ahonnan már látszik a Szent Anna-tóhoz vezető műút, a kempingtelep és a menedékház.

7. útvonal: Unio motel - Szent Anna-tó menedékház

Jelzése: kék kereszt Menetidő felfelé: 1, 1/2 h, lefelé 1 h Maximális szintkülönbség: 430 m Az út hossza: 3,75 km

Minden évszakban könnyen járható, kellemes, veszélytelen út. Az idősebb turisták is megbírják.

A Hargita és Kovászna megye határán épült Unio-moteltől indul. Tusnádfürdőről személyvonattal a Kárpitus megállóig, vagy gépkocsival a vasúti megálló fölött lévő Unio-motelig utazunk. A tusnádfürdői Malom-csárdától 30 perc alatt gyalogosan is megközelíthetjük az Unio-motelt, az Olt felső szurdokán áthaladó kényelmes sétaösvényen. Az út árnyas bükkerdőn vezet felfelé. 15 perc után enyhe kanyarral érkezik a jobb oldali hegyláb gerincére, ahol találkozik egy széles sétányszerű úttal. Ezen - a régi hadiúton - bal felé kanyarodva indulunk a hegynek fel. A rövid, lépcsőzetes, igen meredek (35°-os) hágót 10 perc alatt meg lehet mászni. Felérve az izzasztó útszakasz tetejére, a ritkás erdőben jobb felé tartunk. A jelzések tovább balra vezetnek, az ösvény egy erdei útra tér a Taca oldalán. Az út enyhén felfelé emelkedik, majd keletnek tér a gerincen és egy bozótos irtáshoz érkezik. Ezen a részen az ösvény kissé belevesz az aljnövényzetbe, ezért fokozottan kell figyelni. Az irtás szélén egy szekérútba torkollik, amelyen balra felfelé folytatódnak a jelzések. Rövid szakasz után elhagyjuk az erdőlő utat, amely a Tacára vezet. Rátérünk egy erdei csapásra, amely szintben halad a Taca keleti oldalában. Innen északnak fordulva folytatjuk utunkat egy ritkás bükkösben, ahol sokszor szarvasok, őzek pihennek a kisebb napsütötte tisztásokon. A Taca keleti vállán átlépve változik az erdő képe. Az ösvény lejteni kezd és behatol a Csomád kráterét takaró fenyőerdőbe. A rövid lejtő aljában kis tisztásra bukkanunk. Ez a Tóbérce és a Taca közötti nyereg, ahol a jobbról bejövő kék csíkjelzést is megpillanthatjuk Vártető - Bükszád irányból. Lefelé indulunk el a Szent Anna-tó kráterfalába vágott erdőlő úton. 10 perc után ritkulni kezd a fenyőerdő. Jobbra a fák közül látható a tó. Kiérve az erdőből, a füves, homokos parton balra fordulunk és 300 m után szemünk elé tárul a nagy puszta szélén álló Szent Anna kápolna. A kék keresztjelzés áthalad a réten a kápolna előtt, és újból eltűnik az erdőben. Innen a Szent Anna-tó régi, meredek ösvényén vezet felfelé, átvágva az aszfaltozott út minden hajtűkanyarját, majd megérkezik a Mohos nyergében lévő menedékházhoz.