Tusnád és környéke

Egyéb útvonalak

18. útvonal: Csíkkozmás - Lázárfalva - Kápolna-mező - Bálványosvár

Új turistaösvény. 1995-ben jelöltek és festettek. Jelzése: piros kereszt Menetidő: 5-6 h Az út hossza: 15,5 km. Maximális szintkülönbség: 385 m

Az egyetlen turistaút, amely közvetlenül összeköti Alcsíkot Bálványos várával. A jelzés a régi torjai úton halad, amely századokon át a legközelebbi átjáró volt Csík és Felső-Háromszék között. Történelmi út ez, amelyet így szándékozunk újból megismertetni a turistaközönséggel.

Az egyetlen turistaút, amely közvetlenül összeköti Alcsíkot Bálványos várával. A jelzés a régi torjai úton halad, amely századokon át a legközelebbi átjáró volt Csík és Felső-Háromszék között. Kezdete a Kozmásról eltérő kászoni országút. Ebből ágazik ki a falu keleti peremén, a jobbra tartó, széles, nyárfasorral szegélyezett lázárfalvi makadámút, amely 2,8 km után érkezik a faluba. Lázárfalván érdemes elidőzni műemléktemplománál. Végighaladva a falun, 2,5 km után elhagyjuk azt, a Nyír-fürdőnek (távolról feltűnik egy kisebb nyírfaligettel borított dombtető közelében) nevezett határrésznél. Ez az úttól kissé távolabb, a Hí-patak bal partján található. A turistaút a falut elhagyva lankás dombok, kaszálók között vezet, majd fennebb behatol a fenyőerdőbe. Miután elhagyja a Hí-patak forrásvidékét, ahol az utolsó nagy kanyarban egy jóízű köpős borvíz található - kikapaszkodik a Nagyverem (938 m) északi oldalára. Az út a tetőn újból az erdőben folytatódik, s a Nagyverem nyakán áthajolva lefelé lejt. Néhány kanyar után, meleg lomberdő váltja fel a hűvös, árnyékos fenyvest. Az erdőből kiérve, jobbra Kápolnamező széles síkja tűnik fel szemeink előtt. Kápolnamezőn kitűnő sátorozási lehetőségek adódnak. Előttünk balra (DNy) szinte megfogható közelbe kerül a Fű-Haram és a Nagy-Haram három kúpja. Középen, ahol a Büdös-patak utat vágott magának a Kerek-bükk (967 m) és a Nagyverem között a Dél-Hargita Kapu-hegye és Mitács engedi láttatni formás kupoláját. Bal felől (D) a Bolondos-Köz-tető gerince koronázza a kápolnamezői völgykatlant, míg hátul (K) a Nyerges, a Csíki-havasok legelső láncszeme zárja a láthatárt. Elhagyva Kápolnamezőt még két kilométerrel, folytatódik a fakitermelő út, amelynek vége mély, barázdáktól szabdalt erdei úttá alakul. Ez mindjárt az elején kétfelé ágazik. A jobb oldali, fűvel borított ösvény jelzett. Ezen továbbhaladva igen sűrű, fiatal fenyves erdőn kapaszkodunk egyre fennebb. A hegygerinc közelében az ösvény jobbra kanyarodik és néhány rövid szerpentinnel kiér az erdő szélére, a Köz-tető és a Gorgán (Tőrös) között. Itt találkozunk a Szent Anna-tó felől jövő kék keresztjelzéssel és csatlakozunk a Bálványosvárra menő kék csíkhoz. Balra le a puszta szélén, rátérünk a kiszemelt gerincösvényre, amelyet a Köz-tető déli oldalán keskeny erdősáv, majd jókora rét borít. Mindkettőn áthaladva, utunkat a piros kereszt jelzések után igazítva kb. 2,25 km után megérkezünk Bálványosvár romjaihoz.

19. útvonal: Cecele - Nyerges - Kecske-tető

Jelzése: kék sáv Menetidő: 3 1/2 - 4 h Az út hossza: 12 km Maximális szintkülönbség: 298 m

A 19-es útvonal a Cecelétől kezdődően a Csíki-havasok gerincútja, egyben a 17-es bálványosi út folytatása. A csodálatos panorámát nyújtó Ceceléről északnak fordulva, széles erdei út vezet hosszan a Csíki-havasok déli nyúlványán, a Nyergesen. A gerincút váltakozva érint egy-egy kisebb erdőt vagy hegyi legelőt. A pásztorok szállásain, rossz idő esetén menedéket lehet találni. Az út első szakasza a Cecele és a Nyerges-tető között - az 1848-as hősök emlékművéig 8,5 km hosszú. Mindvégig jobb felől (K) kerüli meg a Nyerges kisebb csúcsait, mint a Töris, a Balázs-dombja vagy a Lenkert. A két utóbbi között az eddig északi irányt tartó út északkeletre fordul, és néhány szerpentinnel az utolsó kilométeren erős lejtéssel ereszkedik alá a kászoni műútra (875 m), a Nyerges-tetőre. Az emlékoszlopnál átvág az aszfaltúton és a szemben lévő fenyvesben folytatódik. Rövid kaptatóval kibukkan a Fertes-tető (1054 m) hosszú, széles pusztáján. A Fertest elhagyva keletre kanyarodik, így érkezve a Kecske-tetőre (1060 m), amely a választott útszakasz végpontja.

22. útvonal: Újtusnád - Mitács-pusztája

Jelzése: kék pont Menetidő: 2-3 h Az útvonal hossza: 8 km Maximális szintkülönbség: 626 m

Az újtusnádi vasútállomásról induló kék pontos turistaösvény a Csomád régiójából a Hargita fő gerincösvényére vezet. Az út kezdetben a falun halad végig, majd elhagyja Újtusnád nyugati részét és a Mitács-patak jobb oldalán kiépített, igen jól karban tartott erdei úton folytatódik. Az erdei út az Olt völgyéből felemelkedik a Dél-Hargita keleti hegylábaihoz. Miután a mezőt elhagyja, az erdő szélén egy fakitermelő munkásszállás közelében kétfelé ágazik. A jobb oldali út átmegy a Kis-Mitács-patakon és a hegylábakon kanyarogva elérkezik a Mitács- és a Kapu-hegy között lefutó Nagy-Mitács-patakhoz. Itt a főúttól bal felé egy meredek, erdei út ágazik ki, amely a patak bal partján indul fel a hegynek. Kb. egy órás kapaszkodó után kiérünk a fenyőerdőből a Mitács-puszta alsó felébe. A szekérút tovább vezet, miközben érintünk néhány forrást. Közülük a kövekkel nagyon jól védett Jézus-kútjának van a legjobb vize. Feljutva a Mitács-pusztára, ösvényünk a gerinc közelében találkozik a Hargita főgerinc jelzésével - a kék csíkkal jelölt úttal. A Mitács-puszta tetején, elszórtan óriási tölgy- és bükkfák találhatók. A puszta tetejéről gyönyörködhetünk a Csíki-havasok és a Csomád-masszívum teljes pompájában. A keleti határ távolában a Cecele látható. Mitács-puszta kitűnő sátorozó hely. A közeli esztenán sajthoz, ordához is hozzájuthatunk.