Borszék és környéke

Borszék útvonalai

1.Útvonal: Borszék központi pavilon (890 m) - Bükk-havas (1309 m)

Útvonal hossza: 4,0 km Összesített emelkedő: 420 m Időtartam: Menet 1 1/2 óra, jövet 1 óra Jelzés: sárga pont Tudnivaló: az útvonal télen-nyáron járható

Az útvonal leírása: a borszéki fürdőtelep 1. sz. forrásától (a központi pavilon mellől) indul az útvonal és a Kisbükk-havas lábánál kitaposott ösvényre térve északnak fordul. Keresztez egy utat, majd a 24-es villát balra hagyva ismét kanyarodik egyet, a fenyők és a bükkfák között merészen emelkedik, körülbelül 50 perc múltán egy karámhoz érünk, szemben velünk egy menedékház, jobbra tőlünk két lakóház. További 20 perc kell, hogy egy legelőhöz érjünk, ahonnan, északra tőlünk már látható a Bükk-havas csúcsát jelző tábla. A csúcsról gyönyörű kilátás tárul elénk. Délre a Borszéket magába záró medence, melyen túl a láthatáron a Köz-Rez-havas és a Nagy-Hagymás ormait láthatjuk. Nyugatra, az erdővel borított Hazanéző-tető (Arcoza) északra pedig a Bélbori-medence az őt környező hegyekkel: Erdős-tető (Magura), Nagymogyorós (Alunis), Kárlátó-csúcs (Harlagi) csipkézett gerince, a Kis-Széples, Cibles és a Budacu. A távolban, túl a Beszterce völgyén, északkeletre az Esztena-hegység (Muntii Stânisoarei), délkeletre pedig a Csalhó csúcsainak körvonalai látszanak. A Bükk-havas csúcsáról a 2. sz. útvonalon (jelzés vörös sáv), délnyugatra tartva a Hazanéző-tetőre lehet jutni; az észak felé tartó 24. sz. útvonal pedig a Cserbükk-csúcson és Rakottyás telepen át a Naureasca-gerincig visz (jelzés vörös pont), a 25. sz. útvonal (jelzés sárga sáv) Bélborba vezet, a 3. sz. útvonal pedig (jelzés sárga pont), északi irányba haladva, a Mezovész-gerincen át a Kis-Beszterce kanyarulatánál ér véget.

2.Útvonal: Bükk-havas (1309 m) - Hazanéző-tető - Hancker-mező (1120 m) - Csalósarok (1220 m) - Kránga-tető (1100) - Köz-Rez-nyaka - Nagy-Köz-Rez-havas (1492 m) - Kerek-Butka (1312 m) - Nagy-bérc - Kis-bérc - Tölgyes község (640 m)

Az útvonal hossza: 40 km Összesített emelkedő: 1300 m Időtartam: menet 13 óra; jövet 13 óra Jelzés: vörös sáv Tudnivaló: nyáron könnyen hozzáférhető, gyönyörű út. Télen csak sível járható, s úgy sem könnyűszerrel. Az útvonal hosszú, sok emelkedővel és lejtővel, s útközben csak néha akad forrás egyik-másik völgy bejáratánál. Két szűken mért napot kell rászánnunk.

A Bükk-havas ormáról az út a Bükk-havas nyerge felé nyugati irányba lejt, néhány évszázados bükkfa-óriás mellett haladunk el (ezek tévesen vannak vörös sáv helyett vörös ponttal jelölve), s az út már emelkedik az erdőben, hogy ismét egy hegynyeregre szálljon alá; a következő hegycsúcs megmászása után még egy kilométert megyünk, ott eltérünk déli irányba s máris a Hancker-mezőhöz értünk. Az erdő szélén kék pontos jelzések láthatók, amelyek az ugyanolyan nevű völgybol jönnek. Utunk délnyugati irányba folytatódik, mégpedig a Hazanéző-tető alatt; egy kilométernyi út után, a hegyi réten már találkozhatunk a 21. sz. útvonal kék háromszöges jelzésével; ez az ösvény köti össze a Csalo-tisztást a Hazanéző-tető hegyi rétjével. A hegynyeregben vonuló ösvény hegyi réteken és tisztásokon halad át a Hazanéző csúcsa alatt, majd fenyvesek közt folytatódik a következő hegynyereg felé, aztán emelkedik, majd újra lejt, s kb. 2 km út után egy kopár helyre ér, majd erdőn halad át, lejteni kezd a hegynyereg felé, s végül hirtelen délnek kanyarodik, ismét erdőbe ér, amelyen keresztül a Kránga-tetőnél lévő tisztáson álló Stâna din Caliman turistafogadóhoz jut el. További utunk most a kemping házacskái mellett halad, keletre hagyva a Kerek-Butkát, egy ösvényen benyomul az erdőbe, mígcsak el nem ér az erdészlakig, amely egy tisztáson áll. Innen kezdve következetesen a hegynyereg vonalához és nem a szekérúthoz tartjuk magunkat. Egyórás gyaloglás után egy másik nagy tisztásra érünk, innen indulva másszuk meg a Salamás-csúcsot (1395 m). Pihenő után leereszkedünk a Salamás-hegynyeregre, ahonnan alig 300 méternyire található a Salamás esztena. Az esztenát jobbra hagyva, körülbelül egy kilométernyit hágunk fölfelé, majd egy erdőn át leereszkedünk a Kis-Köz-Rez-hágóhoz, ahol déli irányba tágas legelő tárul elénk. Itt kapcsolódik útvonalunkba a 19. sz. Bor-völgyből jövő hegyi útvonal (jelzés kék sáv) és a Ditró felé vezető út. A hegynyergen déli irányba ösvény halad, amely a Taslau menedékházhoz vezet. Itt találunk vizet és nyugatra egy esztenát. A jelzett útvonal azonban délkeletre vezet egy irtásos helyen át a Kis-Köz-Rez-havas csúcsa alatt (1336 m), mindenütt az erdőszegélyén egészen a Tompa-tisztásig, amelyen áthaladva benyomulunk az erdőbe és fölhágunk a Köz-Rez-havas (1494 m) csúcsán lévő jelzőoszlopig. Innen, szép, derűs időben beláthatjuk az egész Borszéki-medencét egészen Bélborig. Ha aztán az erdőn át leereszkedünk a hegynyeregre, a 9. sz. hegyi útvonal (jelzés sárga sáv) bekapcsolódási pontjához érünk; a 9. sz. útvonalon a Hosszúnyak-hegynyeregre és a Rakottyás-csúcsra juthatunk el. Délkelet felé folytatva utunk a Rivo marhakarámhoz, majd egy munkásszálláshoz és egy lóistállóhoz érünk. Ezen a Lükkenőnek nevezett helyen találkozik a 2.12 és 13. sz. hegyi útvonal. Innen, 5-6 óra alatt Magas-bükk - Kecske-Rez - Tatár-havas útvonalon eljuthatunk a Pongrác-tetőre és a Gyilkos-tóhoz. A Pongrác-tetőről műút vezet Gyergyószentmiklós és a Gyilkos-tó irányába egyaránt. Lükkenőben van a csatlakozási pontja a 14. sz. hegyi útvonalnak is, amely a Meleg-mező hegygerincen és a Magas-bükkön át jön Nagyputna községből. Lükkenőből a Nagy-Rez-csúcs alatti hegyi réten keresztül térünk vissza a 13. sz. hegyi útvonalon (jelzés: vörös háromszög), átkelünk a Nagy-Rez-patakon és a Macskalyuknak nevezett 38. sz. ponton fölkúszunk a vízmosáson (35 perc). Innen, keleti irányban, kitaposott ösvény vezet fel a Rivo-bükk-csúcsra (1382 m). A hegytetőről, déli irányba pillantva, a következő csúcsokat láthatjuk sorrendben: Magas-bükk, Medgyes, Likas és a Nagy-Hagymás gerincvonulata. Utunkat folytatva könnyedén leereszkedünk a hegynyeregre és a hegy keleti oldalán elhaladva, megyünk fölfelé. Kb. 3 km-es menetelés után, egy tisztás közepén esztenát és két házat pillantunk meg. További egy kilométer után forrásra lelünk. Továbbmenve, északra megkerüljük a Balhó-csúcsot és elérünk a Hármashatárnak nevezett helyhez. Innen nagy figyelemmel tartunk keletnek, mert a jelzések elvesznek az erdoben. A hegyi rétre érve rátérünk a hegynyeregre, megmásszuk a Kereszt-hegy csúcsát (1386 m), s azt délkeleti irányba tartva megkerüljük. Tisztásokon haladunk át, kiálló sziklákat kerülünk meg, egész sor fiatal erdőt és kis tisztást hagyunk magunk mögött, majd északkeletnek tartva megmásszuk a Nagy-bérc csúcsát (1147 m), innen leereszkedőben a Kis-bérc csúcsra (1047 m) érünk. Folytatva utunk, elhaladunk egy házacska és egy karám mellett, ezek után egy meredély következik, melytől nem messze ásványos forráshoz érünk. Ez már az útvonal vége felé van, így hát a lakóházak között Tölgyes község általános iskolája felé igyekszünk, ahol a 15. sz. országúttal találkozunk.

3.Útvonal: Bükk-havas (Vf. Faget) (1309 m) - Mezővész-mezeje (Poiana Mezovesti) - Kis-Besztercekanyar (Bistricioara) (790 m)

Az útvonal hossza: 10 km, összetett emelkedo 310 m Időtartam: menet 3 óra; jövet 3 1/2 óra Jelzés: sárga pont Tudnivalók: nyáron könnyű út, télen csak sízok számára ajánlott

Az útvonal leírása: a Bükk-havas csúcsáról az ösvény északkelet felé fut a hegynyergen. Kezdetben fiatal fenyők közt megyünk, de kb. egy km után kopasz hegyre érünk, ahonnan elragadó kilátás nyílik a Kelemen-havasokra; derűs időben láthatjuk a Pietrosz-csúcsot és a keleti gerincet a Kelemen-forrás-csúccsal és a Kelemen-Cserbükk-csúccsal. Egy nemrég ültetett fenyőerdőn át folytatjuk utunk s alig 600 m után, jobbra megpillantjuk a Cupele esztenát a Rece-patak eredeténél. További egy óra múlva a Cifra esztena mellett haladunk el, s felmegyünk a Mezővész-csúcsra (1397 m), majd aláereszkedünk a Mezővész-hegynyeregre, átvágunk egy fenyőerdőn, felérünk egy dombra, s nem messze tőle a hegynyereg utolsó csúcsára, ahonnan rátérünk a Kis-Beszterce völgyébe aláereszkedő szerpentinen az erdészlakhoz. Az út, visszafelé, alig négy órába telik.

4.Útvonal: Hétforrás (870 m) - Mezővész-mezeje (Poiana Mezovesti) (1290 m)

Az útvonal hossza: 5 km. Összesített emelkedő 420 m. Időtartam: menet 2 1/2 óra; jövet 2 óra Jelzés: piros kereszt Tudnivalók: nyáron könnyű út, télen csak sízok számára ajánlatos

Az útvonal leírása: Elindulunk a Hétforrás kerítés kapujától, megkerüljük nyugat felé a kerítést, kiérünk a Hétforrás-tisztásra, s kitaposott ösvényen, mely itt-ott doronggal van kirakva, átmegyünk egy árnyas fenyőerdőn. Fél óra múlva karámhoz érünk, melynek jobb oldalán kaszálót látunk, három elhagyott faépülettel. Elhagyva a karámot, az erdő széle mellett folytatjuk utunkat egy keskeny völgyig, ahol északkeletre, majd 10 perces menetelés után az erdőben, egy másik nagyobb tisztásra érünk, ahol csorgóból jó ivóvíz folyik egy vályúba. A tisztáson áll egy öreg fenyofa. Meredeken kaptatunk, balra hagyva néhány házat és istállót s egy erdőn át folytatjuk utunkat, amely a Mezővész-mezőig visz bennünket. Innen északnyugati irányba tekintve láthatjuk a Bélbori-medencét. De látszik a Naureasca és a Kelemen-havasok gerince is. Nyugatra tartva könnyen eljutunk a Bükkhavasra.

5.Útvonal: Hétforrás (870 m) - Kupás-patak torkolata

Az útvonal hossza: 7 km. Összesített emelkedő 10 m Időtartam: menet 2 óra; jövet 2 óra Jelzés: kék kereszt Tudnivaló: nyáron könnyű gyaloglás, télen csak sízoknek

Az útvonal leírása: A Hétforrás kapujánál nekiindulunk az erdőnek, s a Kupás-patak bal partján, kitaposott sétaúton haladunk. Fél óra múlva pázsitos részre érünk ki. Fenyvesek közt haladunk tovább s egy fél óra múltán a Rece-patak torkolatához érünk. Erdőfoltokon és kis tisztásokon vezet tovább az út, s további félóra elteltével az 1,7 km-nél, Hollósarkánál a Kis-Beszterce völgyében vagyunk, jobb oldalt állandóan erdő borította hegyoldal kísér bennünket, amelyen a 7. sz. útvonal is fut, ez utóbbin visszatérünk Borszékre. Ha autóval óhajtunk visszajutni, rendelkezésünkre áll a Nagy-Bor-patak völgyében futó korszerusített országút. A 7. sz. hegyi útvonal jelzése: piros háromszög.

6.Útvonal: Hétforrás sétány (900 m) - Ostoroshát (Dosul Biciului) gerinc (970 m) - Bor-völgyi út (750 m)

Az útvonal hossza: 4 km. Összesített emelkedő 80 m Időtartam: menet 1 1/2 óra; jövet 1 1/2 óra Jelzés: sárga kereszt Tudnivalók: nyáron könnyű út, télen csak gyakorlott turisták vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: A jelzett útvonal a 41. sz. villától a 4. sz. étkezőtől vezet északkeleti irányban az erdőn át. Húszpercnyi kaptató után szelíd lejtő következik, aztán pedig az Őzek-tisztása (Caprioara). A tisztást átszelve forrás mellett megyünk el, majd füves úton kapaszkodunk fölfelé, ezúttal egy kisebb tisztásra érünk ki, amely már az Ostoroshát (Dosul Biciului) gerincen van. Itt keresztezzük a 7. sz. hegyi útvonalat. A kereszteződésnél jobbra fordulunk, szelíd lejtőn ereszkedünk alá kb. 10 percig, aztán megállunk, hogy jobb felé megkeressük a jelzéses ösvényt, amelyen majd leereszkedünk a hegyoldalon. Bokros részen át érünk ki a Nagy-Bor-patak aszfaltos útjára.

7.Útvonal: Borszéki sporttelep (920 m) - Ostoroshát (Dosul Biciului) gerince (1000 m) - Hollósarka (745 m)

Az útvonal hossza: 6 km. Összesített emelkedő 365 m Időtartam: menet 2 1/2 óra; jövet 3 óra Jelzés: piros háromszög Tudnivalók: nyáron járható út; télen csak gyakorlott turisták és vadászok vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: A sporttelep kapujától indulunk el, és a fenyőerdőn keresztül 15 percet kaptatva fölfelé, eljutunk a Szék-tisztáshoz (Secu), majd a Kerekszék csúcsára. Húszperces menetelés után megint benyomulunk az erdőbe, cserjésen haladunk a gerincen egy másik kisebb tisztásig, amelyet a 6. sz. hegyi útvonal keresztez (jelzés sárga kereszt), majd megyünk balra ösvényünkön tovább. A szerpentin kaptatóin és lejtőin haladva Hollósarkán, a templomnál elérjük a Kis-Beszterce völgyét. A fentebb leírt útvonalak valamelyikén térünk vissza Borszékre.

8.Útvonal: Borszéki sporttelep (920 m) - Fülöp András-patak torkolata (775 m) - Holló-pataka (Rîpa Corbului) (1020 m)

Az útvonal hossza: 7 km Összesített emelkedő: 245 m Időtartam: menet 3 óra; jövet 2 1/2 óra Jelzés: kék kereszt Tudnivalók: nyáron járható út, télen csak gyakorlott turisták és sízok vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: A sportteleptől déli irányba indulunk, míg el nem érünk a Bor-völgyébe, ahol egy fűzfás helyen átvágunk a 15. sz. országúton, átkelünk a patakon, s rátérünk a Fülöp András-völgyi erdei útra és délkelet felé haladunk. A Fülöp András-patak torkolatától kb. 800 m-re benyomulunk az erdőbe és a szerpentinen 2,5 km-t teszünk meg, amikor is egy, az erdőn kívül eső beömléshez érünk, a Fülöp András-tóhoz (valamikor mesterséges tó volt), ahonnan egy irtásos helyen átkerülünk ki a Holló-patak (Rîpa Corbului) nevű hegyi kopáron át a Hosszú-holló-völgy (Corbul Lung) szádához. Az útvonal itt találkozik a 9. sz.-val (jelzés sárga sáv), majd áthalad egy szakadékon és feljut a Köz-Rez-havas gerincére. Innen nyugati irányba ágazik el a 16. sz. hegyi útvonal (jelzés: vörös háromszög), amelyen át a Száraz-tető csúcsra juthatunk.

9.Útvonal: Hollósarka (725 m) - Holló-pataka (Rîpa Corbului) (1020 m) - Köz-Rez-havas gerince (1492 m)

Az útvonal hossza: 15 km Összesített emelkedő: 912 m Időtartam: menet 5 óra; jövet 5 1/2 óra Jelzés: sárga sáv Tudnivaló: nyáron a hossza miatt fárasztó út, télen csak sízni tudó, gyakorlott turisták vállakozzanak rá

Az útvonal leírása: Az útvonal, a 15. sz. országútról a hollósarki templomnál kezdődik, egy darabig még házak és kertek között halad. Aztán délnek fordulva a Holló-tető felé tart, nyílt helyre ér, fölkúszik a Tandaras-csúcsra, majd a hegygerincen, erdőfoltokon és tisztásokon át délkelet felé visz állandóan emelkedve és lejtve; a csúcstól 1,5 km-re egy Preluka-sarok nevű helyre ér, ahol egy gerendából épült ház áll és esztena is van. Tovább menve a Preluka-halomhoz érünk (1171 m), majd leereszkedünk, és ismét kapaszkodunk, s a Holló-csúcshoz érve délnek kanyarodunk, hogy 1,5 km-nyi út után, kevéssé fás helyen, találkozzunk a Holló-pataka felé tartó, kék kereszttel jelzett útvonallal. Az eddig leírt út kb. 3 órai gyaloglást vett igénybe; továbbindulva leereszkedünk egy meredeken, a Rövid- és Hosszú-patakok egybeömléséig. Elkanyarodunk keletnek, átvágunk az úton és a Holló-patakon, s utunkat egy szerpentines ösvényen folytatjuk, déli irányba, egy erdővel borított hegyre, amelyet Köz-Reznek hívnak (1244 m). A déli részén fekvő kis tisztáson egy vadászlak áll. Az útvonal a Hosszúnyak-gerinc ösvényén visz tovább egészen a Rakottyás-csúcsig (1261 m). Ismét kevéssé fás rész következik, ahol benyomulunk az erdőbe, s az ösvények találkozásánál balra fordulunk, fölmászunk a Nagy-Köz-Rez-havas gerincére, ahol a hegynyereg közelében egy karám van - itt térünk rá a 2. sz. hegyi útvonalra (jelzés: piros sáv). Pihenőt tarthatunk, vagy alhatunk a Rivo marhaakolnál, a nagy-rezi útvonal közelében, vagy Lükkenőben - kb. 3 km-nyire a piros sávval jelzett útvonalon (2. és 13. sz útvonalak, lásd térkép).

22.Útvonal: Borszékfürdő, poliklinika (850 m) - Hancker-patak - Hancker-mező (1120 m)

Az útvonal hossza: 4 km Összesített emelkedő: 270 m Időtartam: menet 2 óra; jövet 1 1/2 óra Jelzés: kék pont Tudnivaló: nyáron kellemes út, télen kissé nehéz

Az útvonal leírása: a borszéki fürdőtelep poliklinikájától indulunk ki, és villák között haladva a Balcescu-forrást (9. sz.) jobbra elhagyva rátérünk egy kitaposott ösvényre, amelyen északnyugatra tartva egy festőien szép völgybe érünk. Körülbelül 1,6 km után benyomulunk az erdőbe - balra tőlünk fenyőfaültetvényt figyelhetünk meg - majd további 200 m-nyi gyaloglás után egy mészkőbánya mellett haladunk el. Kis idő múltán egy faházikóhoz érünk, nedves helyen gázolunk át és 3 km-t teszünk meg árnyékos erdei ösvényen, balra hagyva a patakot. Fölkapaszkodunk egy ösvényen nyugatnak tartva, s az első kettéágazásnál jobbra térünk, majd balra, aztán ismét jobbra. Körülbelül egy óra húsz perces gyaloglás után piros pontos jelzéshez érünk, s nem sokkal utána egy nagy tisztáshoz. Az erdő peremétől 1,5 km-re látszik egy jelzőkaró. A tisztáson a 2. sz. útvonal, a Bükk-havas - Kránga-tető (Faget- Cranga) út halad át. Nyugatnak indulva a tisztásról egy völgybe érünk, amely Székpatak faluba visz.

23.Útvonal: a Borszéki szövetkezeti műhelyek (876 m) - Nádas-völgy - Bükk-havas (1309 m)

Az útvonal hossza: 4 km Összesített emelkedő: 440 m Időtartam: menet 2 óra; jövet 1 1/2 óra Jelzés: kék sáv Tudnivaló: nyáron kellemes, könnyű út, télen csak sízoknek

Az útvonal leírása: az út a Nádas-völgyön át vezet a Bükk-havas csúcsára. A Borszéki volt I.G.O. műhelyeitől indulunk a völgyön fölfelé egy erdos övezeten keresztül. Húsz perc múltán egy forrás mellett haladunk el, 35 perc múlva pedig kettéágazik az ösvény. Balra a Bükk-havas - Árkoza-gerincre juthatunk ki (jelzés piros pont), jobbra pedig a Bükk-havas nyergére és csúcsára, vagyis tulajdonképpeni útvonalunkra. Folytatjuk tehát utunkat jobbra az erdőn át, fokozatosan kaptatunk fölfelé, s a Csermely-patak torkolatánál, egy tisztáson, itatóvályús forrásra találunk. Innen 10 percnyire van egy kopár hely, majd egy vizes árok, ahonnan a legelőn fölfelé tartva, 15 perc alatt a Bükk-havas csúcsára érünk (1309 m). E csúcson hét útvonal fut össze: a Bélbor, a Naureasca-gerinc, Mezővészi-gerinc, a Hétforrás, a Nádas-völgy, a Borszék (a Kis-Bükk-havason át) felől jövet, és délnyugat felé az Árkoza-gerinc irányába futó útvonal.