Borszék és környéke

Holló útvonalai

10.Útvonal: Holló község (a Holló-patak torkolatánál - 680 m) - Holló-patak völgye - Holló menedékház (860 m)

Az útvonal hossza: 10 km Összesített emelkedő: 254 m Időtartam: menet 4 óra; jövet 3 1/2 óra Jelzés: kék pont Tudnivaló: nyáron kissé fárasztó, de a Butka-patak (Bîtca) torkolatáig autóval járható az út. Télen elég nehezen járható, csak gyakorlott, jól síző turisták vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: Holló községben erdei út ágazik el a 213,5 kilométerkonél a 15. sz. országútból. Kezdetben lakóházak, majd az erdő közt halad egészen a Rövid-patak torkolatáig (10 km). Az elso, 7 km után, elkanyarodik déli irányba, 3 1/2 órás gyaloglás után eljutunk a Butka-patak torkolatáig, ahol az erdőmunkások szállása van; ott meg is alhatunk. Innen az út nyugatnak tart, s egy félórai gyaloglás után elérkezünk a Holló menedékházhoz. A Rövid- és Hosszú-patakok összefolyásánál, valamint lejjebb találkozunk a 9. sz. útvonal sárga sávos jelzésével, amely délnek haladva a Köz-Rez-havason (1244) lévő vadászlakhoz vezet.

11.Útvonal: Aszód falu (664 m) - Aszód-völgy (779 m) - Nagy-Aszód-gerinc (1320 m) - Aszód-csúcs (1334 m) - Hármashatár (1350 m)

Az útvonal hossza: 9 km Összesített emelkedő: 695 m Időtartam: menet 3 1/2 óra; jövet 3 óra Jelzés: kék sáv (gyengén kivehető) Tudnivaló: nyáron járható. Az első öt km autóval is megtehető. Télen csak gyakorlott, jól síző turisták vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: Aszód faluban a 216,3 km-nél erdei út ágazik el a 15. sz. országútból és kb. 1 km-t halad lakóházak között. A 2,6 km-nél áll az erdőmunkások szállása, a 3,2 km-kőnél az Aszód-patak torkolatánál, jobb felől pedig az erdészház, aztán egy patak, majd feljebb bozót, a Korhány-gerinc felé irtás, vadászatra igen alkalmas hely. Az út azonban folytatódik a Beltik-patakán az erdei úton, délkelet felé, aztán egy ösvényen kijutunk a Korhány-Aszód-gerincre és a Nagy-Aszód-csúcsra (1334 m) egy esztenához. Innen átvághatunk a gerincen futó jelzés nélküli ösvényen az Aszód-patak forrásához, majd délnek, a Benes-csúcs alá, ahol találkozunk a Holló-völgyből, a Butka (Bîtca) torkolatától a Hármashatárig emelkedő 2. sz. hegyi útvonallal. Innen délkelet felé, a Veres-patak völgyén leereszkedünk a Nagy-Veres és Nagy-Rez völgyébe, az erdei útra.

12.Útvonal: Putna község (655 m) - Papszája (750 m) (Gura popii) - Veres-patak torkolata (800 m) - a Tehenes-patak torkolata (905 m) - Lükkenő-tisztás (1200 m)

Az útvonal hossza: 13 km Összesített emelkedő: 750 m Időtartam: menet 4 1/2 óra, jövet 4 óra Jelzés: kék kereszt Tudnivaló: Nyáron az erdei úton, autóval is járható. Télen csak sízni tudó gyakorlott turisták vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: Putna község szövetkezeti boltjánál nem messze az autóbuszállomástól, egy erdei útnak vágunk neki, amely a Nagy-Rez völgyén a Lükkenő-tisztás közeléig elvisz bennünket (12 km). Elmegyünk az iskola előtt, majd tovább is házak között 2,6 km-t teszünk meg, ahol átkelünk egy hídon. Haladunk tovább északkelet felé, s egy nagy ház mellett van a Pap-patak, s egy másik erdei út (a 15. sz. jelzés nélküli útvonal, amely a Nagy-Rezhez vezet). Innen az út festői völgyön halad tovább. A 6. km-kőnél a Nagy-Veres-patak torkolatához érünk, északkeleti irányban pedig, a völgyben lent, erdei utat láthatunk (15. sz. útvonal), amely a Veres-patakon át a Hármashatár gerincére visz. A 8. km-kőnél van a Tehén-patak torkolata, itt folyik egybe két mellékér: a Tehén-patak (balról) és a Gyura-patak (jobbról). Ugyancsak itt egy munkásszállás áll. További 4 km után végére érünk az erdei útnak. Innen van még 1,5 km a Lükkenő-tisztásig, amelyen az erdős völgybe futó ösvényen vágunk át, következetesen délnyugat felé tartva. Miután kiérünk a völgyből, meredek emelkedő után jutunk el a lükkenői házakhoz. Az erdei út délkelet felé a Magas-bükk-csúcsra (Fagul Inalt) visz, s így hasznos összekötő út a Ditrói-hágó - e forgalmas turisztikai csomópont felé. A jelzés (kék kereszt) követi a víz folyását a Nagy-Rez-forrás felé, átszeli a faipari utat és összeköt bennünket a Macskalyuk és Lükkenő között az erdei úttal, amely a Lükkenő-tisztás felé tart.

13.Útvonal: Cengellér-tető (1065 m) - Magas-bükk (Fagul Inalt) (1460 m) - Lükkenő-tisztás (1200 m) - Macskalyuk (1285 m) (Groapa Pisicii)

Az útvonal hossza: 5 km Összesített emelkedő: 414 m Időtartam: menet 2 óra, jövet 2 óra Jelzés: piros háromszög Tudnivaló: nyáron csak gyakorlott turistáknak, télen pedig edzett sízőknek ajánlatos

Az útvonal leírása: Ditró és Hágótő között a 14,6 km-kőnél erdei út ágazik el a Cengellér-tetőről: ez az út a Lükkenő-tisztást a Nagy-Rez-patak eredetével köti össze. A Ditrói-tetőn lévő háztól, északnak tartva az erdei úton a Magas-bükkhöz érkezünk, amelyet a szerpentinen, nyugati oldalánál megkerülünk, egy-egy forrás mellett haladunk el, majd leereszkedünk a szerpentinen északnyugati irányba. Négy kilométeres út után nyílt terepre érünk ki egy hegynyergen - ez a Lükkenő-tisztás. Itt állnak az erdőmunkások barakkjai és Nagyputna erdőőri kerületének hivatali háza - egyébként az egyetlen hely, ahol meg lehet szállni. Utunkat folytatva, a barakkokon túl benyomulunk az erdőbe az erdei úton, északnyugati irányba. Körülbelül 400 métert teszünk meg, kiérünk az erdőből, átkelünk a Nagy-Rez-patakon és egy lesüllyedt helyhez érünk, amelyet Macskalyuk néven ismernek. Innen egy ösvényen kerülünk ki, amely a Köz-Rez-havas - Rivő-csúcsok felől a hegygerincen jön és kelet-északkeleti irányba a Bükk-havas-Rivő (1382 m) és a Nagy-Rez-gerinc felé tart.

14.Útvonal: Lükkenő-tisztás - Obcsina-csúcs (1234 m) - Meleg-mező-csúcs (1247 m) - Mogyorós-tető (1189 m) - Putna község

Az útvonal hossza: 14 km Összesített emelkedő: 1060 m Időtartam: menet 4 1/2 óra, jövet 5 óra Jelzés: piros kereszt (gyengén kiveheto) Tudnivaló: nyáron fárasztó út, télen csak síző turisták vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: A Lükkenő-tisztáson álló munkásszállásoktól 300 m-t haladva az erdei úton (lásd 13. sz. útvonal) elérünk oda, ahol az út elágazik a Magas-bükk felé. Elhagyjuk a faipari utat és elindulunk a hegygerincen kelet felé. Fölmászunk a Putna-tetőre, majd odébb a Fehér-tisztásra (1247 m), ahonnan északkelet felé indulunk, az erdőn és néhány tisztáson hágva-lejtve, keresztülvágunk, s megyünk, míg jobb oldalt fel nem tűnik egy esztena, ahol ivóvizet is találunk. Innen könnyűszerrel jutunk fel a Mogyorós-csúcsra (1189 m), ahonnan hegynek le 4 km-re van Putna község, a Balázs-patak torkolatánál, innen a Tölgyesig még hátralevő 6 km-t autóval is megtehetjük.

15.Útvonal: A Nagy-Veres-patak torkolata (815 m) - Veres esztena - Hármashatár (1350 m)

Az útvonal hossza: 5 km Összesített emelkedő: 535 m Időtartam: menet 2 1/2 óra, jövet 2 óra Jelzés: kék sáv Tudnivaló: nyáron elég jól megközelíthető, télen csak gyakorlott turistáknak való

Az útvonal leírása: ez az útvonal a Nagy-Rez völgyének közepe táját köti össze a hasonló nevű gerinccel a Hármashatár felé. A 6. sz. km-kőnél a Nagy-Veres-patak torkolatához érünk, rátérünk az erdei útra, amely az erdőn keresztül a Veres-patak egybefolyásánál levő útkereszteződésig visz bennünket egy erdei munkásszállásig. Innen jobb felé (északnyugatnak) indulunk, szemben a Veres-patak folyásával. Húszperces gyaloglás után véget ér az erdei út, most már az erdőn keresztül megyünk tovább, a vízér irányába az ösvényen, amely egy tisztáson álló esztenához vezet. Ennek közelében, a hegyi réten északra van a Hármashatár. Innen a hegyi rét keleti részén felfedezhető piros sávos jelzés elvezet bennünket a Kerek-Butka-csúcsra, s egészen Tölgyesig. Vigyáznunk kell arra, nehogy az északra tartó, jelzés nélküli ösvénynek vágjunk neki, mert az a Nagy-Aszód gerincén át a Korhány-hegyre vezet.

16.Útvonal: Holló-patak (Râpa Corbului) (1020 m) - Száraz-mező (Poiana uscata) (1214 m)

Az útvonal hossza: 3 km Összesített emelkedő: 180 m Időtartam: menet 1 1/2 óra, jövet 1 óra Jelzés: piros háromszög Tudnivaló: nyáron járható út. Télen csak gyakorlott turisták vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: az útvonal a Holló-pataktól nyugatra tartva, kitaposott, jelzéses ösvényen a Száraz-mezőn visz bennünket. Körülbelül 1,2 kilométernyi gyalogút után, cserjésen-bokrokon keresztül benyomulunk az erdőbe és alig 800 m-t teszünk meg, s egy legelős részen a Rövid-patak forrásához érünk. Lent, balra egy esztena látszik. A jelzéses ösvényen, az erdő szegélyén 500 m-nyi gyaloglás után a Száraz-tisztásra érünk, ahol egy fa törzsén már piros keresztes jelzést találunk; innen délre emelkedik a Száraz-csúcs (Vârful Uscat) (1207 m), amelyről az Esztefán-tetőn át megmászhatjuk a Köz-Rez-havast. Borszékre a Málnás-patakon vízmentében a kék háromszöges jelzést figyelve ereszkedhetünk le.

17.Útvonal: Nagy-Bor-pataki út (Vinul Mare) vadászösvény - Száraz-mező-tisztás (1214 m) - Száraz-csúcs (1207 m) - Esztefán-tető (1285 m) - Kis-Köz-Rez-tető (1250 m)

Az útvonal hossza: 9 km Összesített emelkedő: 545 m Időtartam: menet 4 1/2 óra, jövet 3 1/2 óra Jelzés: piros kereszt Tudnivaló: nyáron fárasztó út; télen síző vadászoknak való

Az útvonal leírása: A Nagy-Bor-patak völgyében futó 15. sz. országút 199-es km-éhez eljuthatunk egyrészt Borszék fürdőtelepről, a sportteleptől, az Os-forrás-Jégbarlang-Pierre Curie-forrás sétányon, másrészt a Borszék városból Hollósarka felé lejtő műúton. Az útvonalra vagy a volt vágóhíd kapuján térünk rá egy ösvényen (vadászok útja) át, amelyen délkeletnek tartva a hegygerincen dél felé vonuló ösvényre jutunk, vagy pedig a sporttelep felől jőve és átvágva a Bor-patakon, a 109-es km-kőnél, miután a kerítés mellett haladva benyomulunk az erdőbe, egészen az ösvényig. Körülbelül 1 km-t emelkedünk, hogy eljussunk a Málnás-hegy nyergére, amely jobbra elmarad mögöttünk. Most már az erdőben haladunk fölfelé a nagy hegynyereg egy fátlan helyéig, amelyet Száraz-tisztásnak (Poiana Uscata) hívnak. Balra a völgyben esztena látható. Innen a Száraz-csúcs felé hágunk (amelyet balra magunk mögött hagyunk) egy ösvényen; jobbra tolünk fenyőültetvény. A nyergen, kb. egy km-nyire a csúcstól van a Málnás-forrás. Aztán az Esztefán-tető felé kaptatunk, majd leereszkedünk a nyeregre, s utána délnyugat irányában az erdőn keresztül eljutunk a Mély-patak (Adânc) forrásához, ahonnan a Kis-Köz-Rez-csúcs felé tartunk. Az út folytatódik a csúcs alatti hegyoldalon egészen a szekérútig, amely a Kis-Köz-Rez-tetőre vezet; itt csatlakozunk a gerincen vonuló 2. sz. hegyi útvonalhoz.

18.Útvonal: a Málnás-patak torkolata (804 m) - Málnás-völgye - Száraz-tisztás (1196 m)

Az útvonal hossza: 5 km Összesített emelkedő: 390 m Időtartam: menet 2 1/2 óra; jövet 2 óra Jelzés: kék háromszög Tudnivaló: nyáron járható, télen csak gyakorlott turistáknak való

Az útvonal leírása: a Nagy-Bor-völgyben futó 15. sz. országút 198,4 km-étől indulunk házak között, a Málnás-patak jobb partján, 10 perc múlva benyomulunk az erdőbe, egy árnyas sétányon, egy festői völgyben érünk ki és folytatjuk utunkat egy ösvényen, a víz folyásával szemben. Körülbelül 3 km-nyi gyaloglás után egy összefolyáshoz érünk, ahol az ösvény kettéágazik. Mi balra indulunk az erdőn keresztül. Néhány nedves, kövérfüvű helyen haladunk át és kb. 300 m-nyi gyaloglás után elhagyjuk a patakot, elkezdünk kaptatni fel egy szerpentines ösvényen, mígcsak el nem érjük a Száraz-tisztást, itt áll egy fa, amelyen kétféle jelzés látható: piros kereszt és piros háromszög. Előbbi a Köz-Rez-csúcsra (17. sz. útvonal) utóbbi a Fülöp András-patak eredetéhez vezet (16. sz. útvonal).

19.Útvonal: Nyíres út 15. sz. országút (806 m) - Bor-patak - Kis-Köz-Reztető (1250 m)

Az útvonal hossza: 8 km Összesített emelkedő: 460 m Időtartam: menet 4 óra, jövet 3 óra Jelzés: kék sáv Tudnivaló: nyáron járható út; télen csak gyakorlott turistáknak

Az útvonal leírása: Borszék város központjából indulunk a 15. sz. országúton délnyugat felé, befordulunk abba az utcába, amely délnyugati irányba visz bennünket, házak között, a Bor-völgy bal oldalán. Két kilométernyi gyaloglás után mögöttünk maradnak a házak, s egy tisztásra érünk ki, olyan helyre, ahol a völgy egy kissé kitágul. Elhaladunk egy kőbánya mellett, s félkilométernyi gyaloglás után erdei házikók maradnak el mellettünk. Az 5,3 km-nél átmenve egy hídon, bekerített helyen álló ház és istállók tűnnek elénk. A 7-es kilométerkő után elhagyjuk az erdei utat, és jobbra térve benyomulunk egy ösvényen az erdőbe. Fölfelé haladunk, mígcsak egy hosszúkás tisztáshoz érünk, majd az 1015-ös magaslati ponthoz, melytől balra mély völgy látható. Itt, ugyancsak balra, egy gerincösvény válik le, amelyet követve visszatérhetnénk Borszékre. Mi azonban megyünk előre, jobbra kanyarodva, egyenetlen terepen egy tágas tisztásig, ahonnan délkeleti irányba tekintve, a Kis-Köz-Rez erdős csúcsát pillanthatjuk meg, kaptatunk egy jól kitaposott úton, amely széles kanyart ír le, jobbra, és négy órai, egyáltalán nem megerőltető gyaloglás után jutunk fel a Kis-Köz-Rez nyergére, amelyet Bortetőnek is hívnak (1259 m). Nagy hegyi kopár mező nyílik meg előttünk, amelynek a Kránga-tető felől a Köz-Rez-havas felé tartó 2. sz. útvonal (jelzés piros sáv) vonul át. Balra, lent láthatjuk, az Orotva-völgyébe lejtő szekérutat, amelyen régen az ásványvizet szállították Ditróba. Délre található az az út, amely délkeleti irányba tartva a Taslau menedékházhoz vezet. A közelben, valamint lejjebb egy-egy esztena van.

20.Útvonal: Salamás község (697 m) - Nagy-oldal gerince - Salamás-tető

Az útvonal hossza: 7 km Összesített emelkedő: 578 m Időtartam: menet 3 óra, jövet 2 1/2 óra Jelzés: piros háromszög Tudnivaló: nyáron járható út; télen csak síző turistáknak való

Az útvonal leírása: Salamás központjából, az iskolától indulunk északkeletnek, magunk mögött hagyjuk a községet, kaptatunk, s egy bazaltkobánya után kopár hegyre érünk és újabb emelkedő után egy legelőre jutunk ki. Útközben, jobb oldalt, megfigyelhetjük a kopasz Heves-csúcsot (Arsita) (998 m).

21.Útvonal: Az Árkoza-patak torkolata (840 m) - Csalósarka - az Árkoza-gerinc alatt (220 m)

Az útvonal hossza: 4 km Összesített emelkedő: 380 m Időtartam: menet 2 1/2 óra; jövet 2 óra Jelzés: kék háromszög Tudnivaló: nyáron járható út. Télen csak gyakorlott turistáknak

Az útvonal leírása: a 15. sz. országúton az Árkoza-patak torkolatától egy másodrendű út ágazik el, amely az Árkoza gerincére visz. Az ösvény a patak bal oldalán szalad. Miután áthaladunk néhány erdőfolton, hegyi kopárra érünk ki, északkeletre fenyőültetvényt, délnyugatra erdőket figyelhetünk meg. Az Árkoza-hegy lába balra marad el tőlünk. Fölkapaszkodunk a hegy gerincére, elhaladunk a Csaló esztena mellett, ahova medvék is ellátogatnak az Árkozáról. Körülbelül kétórás meredek emelkedő után elérjük a 2. sz. útvonalat (amelyet itt hibásan jelöl piros pont, piros sáv helyett), s azon feljutunk az Árkoza csúcsára (1293 m).