Borszék és környéke

Bélbor útvonalai

24.Útvonal: Bükk-havas (1309 m) - Csobot-bükk-csúcs (1254 m) - a Rakottyás telep alatti út (900 m) - Obcsina-csúcs (1387 m) - Malom-bérc (1380 m) - Köves-mező (1380 m) - Kistoplica-mező (1465 m) - Tölgyes esztenák (1410 m) - La Coada Vacii menedékház (1305 m)

Az útvonal hossza: 26 km Összesített emelkedő: 870 m Időtartam: menet 10 óra, jövet 9 óra Jelzés: piros pont Tudnivaló: nyáron hosszú, fárasztó, de nagyon szép út, csak gyakorlott turistáknak ajánljuk. Télen viszont csak tapasztalt síző turistáknak és vadászoknak ajánlatos.

Az útvonal leírása: ez a Borszékfürdot és a Kelemen-havasokat összekötő útvonal a Bükk-havas nyergénél kezdődik, amelyhez az 1. vagy a 23. útvonalon jutunk el. A nyeregtől északnyugati irányban ereszkedünk alá széles kitaposott úton, évszázados bükkerdőn keresztül, a Csobot-bükk-tisztásra. A karámot jobbra elhagyva, egy fán sárga sávos jelzést találunk, amely a Nagy-Rakottyás-völgyén a Bélbor felé vezető utat mutatja (25. sz. útvonal). Mi azonban piros pontos jelzést kell hogy keressünk, mert az visz útvonalunk eredeti célja felé. Benyomulunk az erdőbe és kaptatunk a fenyővel borított Csobot-bükk-csúcs felé (1254 m). Aztán ereszkedünk lefelé kb. 1,5 km-t, majd déli irányban egy km-t, hogy végül nyugatra tartva, míg az 5-ös km-kőnél, Rakottyás alatt, el nem érjük a Kránga-szája-Bélbor községi utat. Ezen tartunk Bélbor felé és kb. 350 m után nyílt helyre érünk, ahonnan nyugati irányba indulunk el egy ösvényen. Két kilométernyi gyaloglás után (az Egeres alatt) marhakarámhoz érünk. Követve az ösvényt, bal felől megkerüljük az Egeres-csúcsot (Arinisul), a Havasbérc-csúcs (Ciungi) alá érünk (1345 m), ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Bélbori-medencére, nyugat felé tekintve pedig a Kelemen-havasok csipkézett gerincére nézhetünk. Innen már nagyon egyszerű tájékozódni. A gerincen futó jelzéses ösvényen indulunk el, s megteszünk kb. 6 km-t északkeleti irányba, a Naureasca-gerincen. További 1,5 km-nyi enyhe kaptató után az Obcsina-csúcs felé az 1387-es magaslati pontot érjük el, ahol találkozunk a Hurdogás-völgybol (Hurdogas) jövő 27. sz. útvonallal, majd 1,2 km-rel odébb a 29-es útvonallal, amelyek a Toplica- és a Vajda-patakvölgyén át a Kelemen-havasokkal kötik össze Bélbort. Északkelet felé az erdei út Bélbor község felé vezet. Az Obcsina-csúcsról leereszkedőben kb. egyórai gyaloglás után jobbról egy tágas legelő tunik szemünkbe, balról pedig egy irtás. Folytatva utunkat a Malom-bércnek (La Mori) nevezett helyhez érünk, ahol néhány meredek szikla látható. A Vacaria-mező felől jövő 32-es útvonallal való találkozás helyéhez közel, mihelyt kiérünk az erdőből, balra itatóvályús forrást figyelhetünk meg. Innen már csak 200 m a Köves-mező (Piatra), amelynek közepén vadászkunyhó áll, lennebb pedig egy esztena. Több ösvény vezet innen különböző völgyekbe: Vajda-patak völgye (Valea Voivo­desii), Kis-Toplica völgye (Valea Toplicioarei) (északnyugat felé). A Köves-mezőn (Piatra) szép erdei úton haladunk északnyugati irányba és 1,7 km-nyi gyaloglás után a Kis-Toplica-mező (Poiana Toplicioarei) nyeregre érünk (1465 m), ahol találkozunk a Vajda-patak (Valea Voivodesii) völgyi és a Kis-Toplica-völgy felől jövő 29. sz. útvonallal (jelzés kék háromszög). A Kis-Toplica-mezőből északnyugatra tartva a piros pont jelzéses útvonalon elérünk a Tölgyes-tető (Bitca Stejii) és a Baret-gerinc (Dealul Baret) közötti vízválasztóhoz, majd erdőfoltokon és tágas tisztásokon át a Kis-tölgyes-mezőhöz (Steja Mica), ahol forrás vár ránk. Átvágunk az erdőn és egy irtáson ereszkedünk alá a Tölgyes-mezőn (Stejii) (1410 m az esztenánál). Néhány fiatal fenyőn kék sáv jelzi, hogy itt végződik a Vajda-patak völgye (Valea Voivodesei) felől kapaszkodó 26. sz. útvonal. Észak felé folytatjuk utunkat a piros pont jelzésen, amely gyönyörű völgyön le, a Fekete-Szék (Sec Neagra) völgyében az erdei útig kísér bennünket. Az erdőkitermelési úton átjutva egy köves erdei úton 20 percnyi gyaloglás után elragadó tisztásra érünk. Nem sokkal feljebb megpillantjuk a La Coada Vacii menedékházat. Itt szállnak meg azok a turisták, akik a Kelemen-havasok ormait készülnek megmászni.

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m)

Az útvonal hossza: 8 km Összesített emelkedő: 160 m Időtartam: menet 2 1/2 óra, jövet 2 1/2 óra Jelzés: kék sáv Tudnivaló: nyáron járható, télen csak síző turistáknak ajánlható

Az útvonal leírása: ez a Borszékrol Bélborba vezető útvonal egyike ama hétnek, amelyek az 1-es és a 23-as útvonalon elérhetok és Borszék-Bükk-havas felé közlekednek. A Bükk-havas nyergéről széles úton, évszázados bükkfák között északnyugati irányba ereszkedünk alá a Csobot-bükk tisztásra (jelzés piros pont). Útvonalunk pontosan innen ágazik el, s kezdetben egy gerincösvényen, fenyőerdő között halad. Húszpercnyi gyaloglás után vízér keresztezi utunkat (iható vize van), újabb egy óra alatt a Rakottyás-patakhoz és a keskeny nyomtávú vasútvonalhoz érünk Rakottyás telep mellett. Ez a vasút Maroshévízre szállította a palackozott ásványvizet Borszékrol. Átkelünk a síneken és a patakon, s füves helyre érünk, melynek bal oldali részén két erdészlakot és egy erdészeti csemetekertet pillantunk meg. További 5 perc múltán erdei úttal találkozunk, amely Rakottyás falut a Kis-Beszterce völgyével köti össze. Átkelünk ezen a kövesúton is, és egy, a Leonte-domb felé vivő ösvényen folytatjuk utunkat. Miután átvágunk az erdőn, elindulunk egy úton, amelyen 3 km-en át kaszálók, majd egymástól távoli házak és karámok közt haladva, balra hagyjuk az Irimesti-hegyet, s tovább megyünk, míg a Sestina-patak torkolatánál elérjük Bélbort. Tíz perc múlva már a község központjában vagyunk.

32.Útvonal: a bélbori 2. sz iskola (895 m) - Valea Fundoaia-völgy - Farkas-pataka - Vacaria-mező (Poiana Vacaria) (1264 m) - ösvény a Malom-bérc-nyeregre (1340 m)

Az útvonal hossza: 8 km Összesített emelekedés: 450 m Időtartam: menet 3 óra; jövet 2 1/2 óra Jelzés: kék pont Tudnivaló: nyáron járható út, télen csak síző turistáknak

Az útvonal leírása: A Bélbor központjában épült 2. sz. iskolától indulunk és tornácos házak között haladunk a községi úton. Körülbelül 1,8 km-nyi gyaloglás után, lent a völgyben néhány ásványos forrás és egy régi fürdőmedence látszik. Miután elmaradtak a házak, az erdei úton megyünk tovább; kb. 4 km-nyi út után az E.K. menedékház mellett haladunk el és a Farkas-völgyön kaptatunk fölfelé az 5-ös km-kőig. A rakodórámpa közeléből két ösvény ágazik el: a balra induló a Malombérc-gerincre, a jobbra induló, s mi ezt követjük, az erdőn át fölkúszik a Vacaria-mezőre. Elhaladunk egy esztena mellett - északi irányban látszik a Vacaria-csúcs - folytatjuk utunkat nyugatnak egy irtáson átvágó erdei ösvényen. Balra tőlünk erdők látszanak, jobbra pedig, az Opticioara-csúcs (1436 m) közelében, benyomulunk az erdőbe és találkozunk a piros pont jelzéses útvonallal, amelyen eljuthatunk a Köves-mezőn lévő esztenához.

33.Útvonal: Bélbor központja (895 m) - Borkút torkolata (970 m) - Hideg-patak torkolata (895 m) - Mogyorós-nyereg (1297 m) - Feketevíz völgye - Dragaioasa község (1040 m)

Az útvonal hossza: 12 km Összesített emelkedő: 412 m Időtartam: menet 3 1/2 óra, jövet 3 1/2 óra Jelzés: kék sáv Tudnivaló: nyáron mehetünk erdei úton a Hideg-patak torkolatáig 6,5 km. Onnan az erdőkitermelési úton és az erdei ösvényen haladunk tovább. Télen csak síző turistáknak való útvonal

Az útvonal leírása: Bélbor központjából északnak indulunk a kövezett úton. Az első mellékút bal oldalt Fundoaiára visz, az ásványos forráshoz. Jobbra a Cigány-patakhoz juthatunk, a kempinghez és a (még épülo-készülo) Kis-Beszterce strandhoz. A községnek ezt a részét Felsőbélbornak hívják a bélboriak. Kb. 2,2 km-nyire jobbra ágazik el a Vaman erdei út (35. sz. útvonal). További 1,3 km-nyi távolságra nyugat felé, a Vacaria-mezőre vezető Dobreanu-völgyi út ágazik el. Kiérve a községbol, a 3,3 km-nél jobbra, szekérút látszik, amelyet Oroszok útjának (Drumul Rusilor) hívnak. A 4-es km-nél balra, kövesút ágazik el, amely kobányák előtt halad el a Dobreanu-csúcs felé. Ugyanott, bal felé, bugyog fel néhány ásványos forrás. A 4,5-ös km-konél balra a Borkút torkolatánál ágazik el a Borkút erdei út, amely az Erdős-tető (Magura Cocorii) és a Jávoros-csúcs (Paltinis) felé visz. 6,7 után a Racila úti elágazáshoz érünk; ez nyugatnak tartva a Hideg-hegyi úti elágazás. Útvonalunk, amelynek ez a része különlegesen festői, egy traktorok vágta úton folytatódik, északi irányban. A Hideg-patak torkolatától 5 km-nyire van az út vége. Egy ösvény ágazik le balra, mely a Bursucaria esztenához vezet. Mi tovább megyünk egy másik ösvényen, balra hagyva egy lakatlan menedékhelyet. Meredek emelkedő következik, majd tisztás és erdőfoltok, végül pedig egy kopár hely a Mogyorós-nyergen, amely a Mogyorós-csúcs és Dragoiasa közt terül el, innen leereszkedünk útvonalunk végpontjához a Feketevíz-völgybe (Neagra Brostenilor). A községi úton északnyugatnak tartva eljutunk Dragoiasara.

34.Útvonal: Borkút-patak torkolata (970 m) - Borkút-völgy - Erdős-gerinc (Magura) - Erdős-csúcs (Vf. Magura) (1503 m)

Az útvonal hossza: 7 km Összesített emelkedő: 585 m Időtartam: menet 3 óra, jövet 2 1/2 óra Jelzés: kék háromszög (nehezen kiveheto) Tudnivaló: nyáron csak gyakorlott turisták vállalkozzanak az útra, télen pedig csupán a Magura menedékházig juthat el a jól síző turista is

Az útvonal leírása: ez a kivételesen szép útvonal a Bélbor - Mogyorós úton a 4,5 km-konél kezdődik, a Borkút-patak torkolatánál. Az első szakasza erdei út, a völgy bal oldalán. A 2-es km-kőnél ösvény ágazik el, amely pár méter után tisztásra ér ki; iható, vastartalmú víz bugyog fel itt a földből. Erdővel váltakozó legelőkön folytatjuk utunk, s 3,8 km után útelágazáshoz érünk, s jobbra, északnyugati irányba tartó út vezet a Jávoros-mezőre, ahol a hasonló nevű vadászlak áll. Utunk a továbbiakban a Borkút-patak mentén visz, nyugat felé egy tisztásig, amelyen egy erdei kunyhó áll, innen végig a vízeret követve, feljuthatunk az Erdős-tető (Magura Cocora) sziklás gerincére (1503 m). Egy másik ösvény, amelyet a vadászok tapostak ki, meredeken halad fölfelé az irtáson; egy harmadik pedig, a fenyvesen és sziklákon át az északi gerincen. A csúcs háromszögelési tornyából gyönyörű kilátás nyílik a Mogyorós-hegyre, a Kárlátó-gerincre (Harlagii) és a Bélbori-medencére.

35.Útvonal: Vaman erdei út (920 m) - Vaman-tisztási nyereg (1245 m) - Feketevíz-völgy (Neagra Brosteni) - a Csutak-patak torkolatánál (885 m)

Az útvonal hossza: 7 km Összesített emelkedő: 336 m Időtartam: menet 3 óra, jövet 2 1/2 óra Jelzés: kék kereszt Tudnivaló: nyáron autóval is járható. Télen csak sível

Az útvonal leírása: Felsőbélborból indulunk a 2 km-kőtol a Vaman-patak torkolatától. Néhány száz métert lakóházak között haladunk az erdei úton északkeleti irányba, aztán kaszálókon, tisztásokon, erdőfoltokon, majd tűlevelűekkel kevert erdőn át. Elhaladunk az erdei munkások szállása előtt, amely irtással szegett tisztáson áll. Rövid gyaloglás után az erdészlakhoz érünk. Vagy 700 m-t kapaszkodunk az erdőben, míg el nem érünk egy elhagyott faházig, amely az erdei út végén áll. Innen ösvény vezet jobbra, egy irtásra, a gerincen túli Csutak-völgybe. A jelzéses ösvény azonban balra vezet. Átvágunk egy erdőfolton és egy tágas tisztásra érünk ki. Jobbra egy esztenát látunk és egy kis gerendaházat. Fent, a gerincen látjuk a csúcsjelző kilátó tornyot, a vadászleshellyel. Onnan, részben beláthatjuk a Feketevíz-völgyet (Neagra Brostenilor) és a következő hegyeket: a Farkasláb-csúcsot (Vf. Luparia), a Kárlátót (Harlagii), a Hegyest (Muncel), a Kis-Széplest (Cibles), a Nagy-Mogyoróst, a Fehér-követ. A csúcsjelző karótól a hegygerincen futó ösvényen délkeletnek tartunk és 500 m-nyi gyaloglás után egy ösvényen ereszkedünk le a Csutak-patak torkolatához (21) a Feketevíz (Neagra Brostenilor) völgyébe, ahol néhány ház áll.

36.Útvonal: Strajii-patak torkolata (925 m) - Farkasláb-gerinc (Luparia) (1350 m) - Csutak-patak torkolata (885 m)

Az útvonal hossza: 7 km Összesített emelkedő: 425 m Időtartam: menet 3 óra, jövet 2 3/4 óra Jelzés: piros pont (nehezen kivehető) Tudnivaló: nyáron járható út, télen nehéz út - csak sível

Az útvonal leírása: Bélborban, a község központjával szemben az 1,3 km-kőnél vágunk neki az útvonalnak a Strajii-pataknál, mindjárt balra, az ott látható karámok felé tartunk egy ösvényen, majd északkeletnek a gerincösvényen rövid idő múltán a Farkaslábnak (Piciorul Lupariei), nevezett helyhez érünk, ez a hasonló nevű hegy lába, ahonnan az út már fenyőerdőkön vezet át. Rövidesen a Strajii-tisztáshoz jutunk, tovább haladva pedig átvágunk a Farkasláb (Lupa­ria) két tisztásán, majd az ugyanilyen nevű csúcsra (1412 m) kapaszkodunk fel. Aláereszkedünk a nyeregre, a 30. sz. útvonalhoz, amelyen északkeleti irányban eljutunk a Csutak-völgybe, majd a Feketevíz-völgyben (Neagra Brostenilor) vezető úthoz.

37.Útvonal: Cigány-patak torkolata (880 m) - Cigány-tető - Kárlátó-gerinc (Harlagii) - Smida Boului-mező (1472 m)

Az útvonal hossza: 4 km Összesített emelkedő: 595 m Időtartam: menet 2 1/2 óra, jövet 2 óra Jelzés: sárga pont (nehezen kivehető) Tudnivaló: nyáron járható út, télen csak sível

Az útvonal leírása: A bélbori kempingnél van a Cigány-patak torkolata is. Itt kezdődik az útvonal, de nem a vízér mentén, hanem egy bal oldalt lévő ösvényen, karámok közt, a Cigány-domb (Dealul Tiganilor) felé, 1,1 km után benyomulunk az erdőbe és folytatjuk utunkat északkelet felé, majd 3 km-nyi kaptató után erdőfoltokon és tisztásokon vágunk át és a Kárlátó-gerincen (Harlagii) följutunk a Smida Boului magaslatra. Kelet felé eljutunk a Kárlátó-csúcsra (Harlagi).

38.Útvonal: Huruba-patak torkolata (830 m) - Kárlátó-nyereg (Harlagii) (1560 m) - Hideg-patak torkolata (Pârâul Rece) (840 m)

Az útszakasz hossza: 10 km Összesített emelkedő: 730 m Időtartam: menet 5 óra, jövet 4 1/2 óra Jelzés: sárga kereszt Tudnivaló: nyáron járható út, télen csak sízoknek

Az útvonal leírása: A Huruba-patak torkolatánál, az E.K. munkásszállásnál és étkezőknél indulunk el, s megyünk kb. 3,2 km-t kanyarodva a Huruba-oldalban. A második mellékérnél jobbra fordulunk, északkeleti irányban kaptatva, a juhászkunyhóknál kiérünk egy hegyi rétre és találkozunk a 30. sz. útvonallal (jelzés: piros sáv). Jól kitaposott hegyi ösvényen folytatjuk utunkat egy északnyugat felé tartó, meredek hágón a Kárlátó-csúcs felé (1581 m). Mielott a csúcsra kiérnénk, egy hegy lábánál, az erdőn keresztül, ösvény ereszkedik lefelé a Hideg-patak szájához, a Feketevíz-völgybe, ahol néhány ház áll.