Borszék és környéke

Gyergyótölgyesi útvonalak

20-as útvonal: Gyergyóbékás (575) - Gyergyózsedán-patak (615) - Bisztra-patak torkolata (660) - Bisztrapatak (740) - Kis-Bisztra torkolata (810) - Péntek-nyereg (1090) - Péntekpatak (670)

Jelzések: kék sáv, a Kis-Bisztra torkolatától piros háromszög Menetido: 7 óra Az út hossza: 20 km Maximális szintkülönbség: 515 m, télen hosszúsága miatt nehezen járható

A jelzés Gyergyóbékás központjától, a Békás folyó és a Zsedán-patak torkolatától indul el. Gyergyószentmiklósról és Békásroól autóbusz járatok vannak. A túraútvonal a 127/A jelzésu megyei úton kezdodik, melynek elso szakaszában jobbról három templom sorakozik fel: római katolikus, ortodox valamint egy adventista templom. Bal oldalon, az egykori magyar katonai határorlaktanyákat pillanthatjuk meg. A Zsedán völgyén felfelé haladva kisvártatva Gyergyóbékás polgármesteri hivatalát érjük el, vele szemben az út jobb oldalán a Gazrez oldalában pedig fakápolnát láthatunk Ettol a ponttól még kb. 2,5 kilométeren kísér aszfaltút Gyergyózsedánpatak házai között, majd a muút megszakad, és talajúton fogjuk utunkat folytatni. A muút végétol kb. 20 perc alatt érjük el a bisztrapataki eltérot, ahol vasoszlopra erosített összegyurt, rozsdás irányítótábla jelzi a Dochia menedékház irányát. Az eltérotol 500 méterre északnyugati irányba egy domb tetején áll Zsedántelek bádoggal fedett ortodox temploma. Jobbra fordulva lassú emelkedoovel a 138-as községi úton szeljük át Bisztrapatak szórványos házait. Említésre méltó a település, görög katolikus fatemploma, a faharanglába és képoszlopai. Az eltérotol 3,3 kilométerre a Bisztra vizén egy túlfolyós beton vízmedencét pillantunk meg; itt egyesül az Átszakadt-patak a Bisztrával.Ezen a ponton van Erdély és Moldva történelmi határa az ún. ,,ezer éves határ". Miután a házakat elhagyjuk, a községi út fakitermelo útban folytatódik és bemegy az erdobe. Nemsokára a Ciungiból eredo Pârâul lui Stan (Stan pataka) torkolatához érünk.A tisztás alsó szélén egyesül a két Bisztra (Kis és Nagy), a kettojük torkolatánál iránynyilat találunk. Innen a kék sáv jelzés a Nagy-Bisztrapatak mentén folytatódó fakitermelo úton a Csalhó-hegység Dochia menedékházához vezet, amit a kitartó gyalogos 4 1/2 óra múlva érhet el. Az új favillától kb. 200 méterre az oldalból, pazar kilátás nyílik a Csalhó sziklarengetegére. A lekopott, szinte alig létezo piros háromszög jelzés a két Bisztra torkolatától északnyugat felé felívelo régi határmenti széles ösvényen kezdodik és 900 m erdo közötti emelkedo után nyílt terepre ér. Nemsokára visszatérünk az erdobe és további 600 méteres kaptató után a Péntek-nyereg vagy más néven Tábla nyaka közelébe érünk. Itt találkozunk a szintén rég fel nem újított kék sáv jelzéssel , a Hagymás északi fogerincének jelzésével. Rövid szakaszon a két jelzés együtt halad, a Kis-Cser és Tábla-teto közé zárt Péntek-nyeregig. Innen a kék sáv jelzés a Dochia menedékház felé folytatódik a Csalhó-hegységben, míg a piros háromszög északnyugati irányba a Péntek-patak egyik mellékágacskája mentén negyedóra alatt a Péntek vize mellé ereszkedik le. A fokozatosan kiszélesedo völgyben rövidesen megjelenik a Péntek völgyébe épített fakitermelo út. Másfél kilométeres menetelés után elérjük a Halas-patak torkolatát, rövidesen lakott területre érünk. A Péntek vizének több mellékvölgyében, számos ásványvízforrás buzog fel. A falu kis fakápolnájától és iskolájától már csupán 2,3 km távolságra van gyalogtúránk végpontja, a Maroshévízt a Békási-víztárolóval összeköto 15-ös országút, illetve 6 kilométerre Gyergyótölgyes.

21-es útvonal: Gyergyóbékás (575) - Gyergyózsedán-patak (615) - Zsedántelek (680) - Tósarok (720) - Esztena-patak torkolata (780) - Balázs-nyak (1078)

Jelzések: kék sáv, a Bisztra-patak torkolatától jelzetlen Menetido: 4 1/2 óra Az út hossza: 13,5 km Maximális szintkülönbség: 503 m, minden évszakban járható.

Útvonalunk elso, jelzett szakasza teljesen egybeesik a 20-as útvonallal. A Bisztra-patak torkolatától a Bisztra szádától tovább folytatjuk utunkat a Zsedán vize mentén Zsedántelek házai között a 127/A megyei úton. Az út nagy ívben megkerüli a zsedánteleki templomdombot, és északnyugati irányban követi a Zsedán patakát, félórás menetelés után Tósarok szórványfalucskába érünk. Elhaladunk a település nemrég épült adventista fatemploma mellett, és két lakott patakvölgye: Tósarok (Tosorog) és Zenogó (Zenogheni) szádánál. Tósarokot a település felso felében a Borvíz-patak szádánál épített ásványvíz töltode tette ismertté, valamint az innen nem messze levo barlang (amely a falu balról álló utolsó házától, a helybeliek által Jgheabul cu Gaura (Likas) néven ismert völgyecske mentén közelítheto meg, fokozatosan jobbra térve a Tósarok-havas oldalába. Az eléggé kitaposott ösvényen a barlang 20 perc alatt érheto el. ). A töltode mögött, a Borvíz-patak bal oldalán aknában levo borvízforrásnál találunk friss ásványvízet. Elhagyva Tósarok utolsó lakott házait, a Zsedán völgyén folytatjuk utunkat, 600 m megtétele után az Esztena-patak torkolatánál levo keresztfához érünk. Innen ágazik el észak felé egy esztenapataki fakitermelo út, melyen a Hegyes-havas déli hegylába közelítheto meg. Irányadónk továbbá is a Zsedán vize marad, az erdovel borított völgyben a Radu-patak torkolatánál fogadóra bukkanunk, a Raduhoz címzett fogadó (La Radu). A fogadótól egy kilométerre egy újabb keresztfánál, az út elhagyja a Zsedán völgyét és a Zsedán-patak egyik mellékága mentén folytatódik. . Tovább az út gépjármuvel nem járható. Az egyre meredekebb úton, félórás gyaloglással érheto el a Balázs-nyakban álló keresztfa, az utolsó szakaszában az útnak van egy jelentosebb hajtukanyar is, mely keskeny ösvényen könnyuszerrel lerövidítheto. A kutyacsaholástól vízhangzó Balázs-nyakból a fogerincen a Hegyes-havas vagy a Pongrác-teto irányába egyaránt folytathatjuk utunkat (1-es útvonal) másik kínálkozó lehetoség pedig az, hogy a Balázs-patak mentén leereszkedjünk Gyergyótölgyesre (22-es útvonal).

22-es útvonal: Gyergyótölgyes (Putna) (698) - Balázs-nyak (1078)

Jelzése: jelzetlen Menetido: 1 1/2 óra Az út hossza: 5 km Maximális szintkülönbség: 380 m, minden évszakban járható.

Gyalogtúránk Gyergyótölgyes Putna nevu falu részbol kezdodik, amely a település központjától 4,5 km távolságra van, ahol a Putna- és a Balázs-patakok egyesülnek. Útvonalunk teljes hosszában egybeesik a 127/A megyei úttal, egy tejbegyujto központtól, illetve egy magánházba nyitott vegyes üzlettol kezdodik. Az elso nyolcszáz métert lakott területen Balázspatak falurészben járjuk le, majd az egyre emelkedo és rosszabbodó út kimegy az állandó lakások közül. Ez az út kötötte össze Gyergyótölgyest és Gyergyóbékást. Miután magunk mögött hagyjuk a kaszásházakat, a völgy fokozatosan szukülni kezd és az út bemegy az erdobe. Rövidesen erdobe érésünk után felkapaszkodunk a Balázs-nyak keresztfájához (1078 m), ahol a közeli esztena népes kutyaseregére számíthatunk (segíthet ha ételmaradékot tartunk magunknál). A nyakból három irányba folytathatjuk utunkat: tovább a 127/A megyei útnak nevezett szekérúton Tósarok felé (21-es útvonal), balra a kék sáv jelzés mentén a Hegyes érintésével a Péntek-nyereg felé (1-es útvonal), jobbra szintén a kék sáv jelzés kíséri el a kitartó gyalogost (1-es útvonal).

23-as útvonal: Hágótoalja (795) - Gyergyóvárhegy legeloje (1250) - Vit-havas nyaka (1415) - Vit-havas csúcsa (1609)

Jelzések: kék sáv, Vit-havas nyakától kettos kék pont Menetido: 4 óra Az út hossza: 7,5 km Maximális szintkülönbség: 814 m, télen nehezen járható.

Kiindulópontunk Gyergyótölgyes beosztott településének, Hágótoaljának a központjában van. A települést Székelyudvarhely - Gyergyószentmiklós- Gyergyóditró - Gyergyótölgyes - Borszék vonalon csak hétvégeken érintik az autóbuszjáratok. A település központjából, a 127-es megyei út 20-as kilométerkövétol, bekerülünk a 125-ös megyei úton a szórványfalucska házai közé, a Sötét-Putna-patak mentén, elobb a nemrég épült római katolikus templom mellett, majd a falusi bolt mellett haladunk el. Déli irányba a Sötét-Putnát követve pár percen belül útelágazáshoz érünk: a balra nyíló keskeny, tanyakerítések közé zárt utcán gyalogolunk tovább. Sajnos turistajelzésnek híre-hamva sincs sehol. Hozzávetolegesen 550 métert menetelünk a tanyakerítések közötti utcán, majd az utca végénél útvonalunk délkeleti irányba fordul el. Innen utunk egyre meredekebb lesz, és bemegy az erdobe. Kezdetben a Filer-patakot követi az utca végénél levo színtol kiinduló szekérút, kisvártatva felkapaszkodik a Fügés- és Filer-patakok által közrezárt hegylábra. A tájékozódást számos jobbra-balra leágazó szekérút nehezíti meg, vigyázni kell, hogy el ne tévedjünk. Rövidesen a ,,Lackó Gyula helye" nevu kaszálót szeljük át, majd a meredek hegylábon felkapaszkodó út keletnek fordul és újból bemegy az erdobe. Hétszáz méteres kaptató után kiérünk a gyergyóvárhegyiek legelojére. Közel másfél kilométert a legelon fogunk gyalogolni, ízelítot kapva a Vit-havasról való csodálatos panorámából (vigyázat a kutyákra). Magunk mögött hagyva a legelot és a korengeteges útszakaszt, újból délkeleti irányba tartunk, bemegyünk az erdobe és itt már a sziklákkal teletuzdelt kucsma alakú Vit-havas déli lejtojét, Koalját harántoljuk, közel két kilométer megtétele után elérjük a Vit-havas nyakát, ahol a csúcsra felvezeto céltábla alakú kettos kék pont jelzéssel találkozunk. A nyakból mindössze 700 méter hosszú sziklás, meredek ösvényen érünk fel az 1609 méteres csúcsra. A kucsma alakú mészkoszirtrol pompás kilátás nyílik minden irányba. A Vit-havas menedéket biztosít számos ritka, védett növény- és állatfajnak, meredek, sziklás lejtoin még zergéket is láthatunk.

24-es útvonal: Hágótoalja (795) - Sötét-Putna völgye - Fügés-patak torkolata (828) - Nyerges-patak torkolata (924) - Lapos útja - Nyerges-nyak (1375)

Jelzése: sárga kereszt Menetido: 4 1/2 óra Az út hossza: 13,5 km Maximális szintkülönbség: 580 m, minden évszakban járható.

Mivel ez az útvonal szinte végig megyei utat követ, bár a jelzés lekopott, mégis könnyen követheto, az eltévedés veszélye ki van zárva. Száraz idoben végigjárható gépjármuvel is, kerékpárral tavasztól oszig lehet közlekedni rajta. Kirándulásunkat Hágótoalja központjából kezdjük. Miután beértünk a házak közé, a Sötét-Putna és a Sáros-Putna által közrezárt hegyláb széles ösvényén a faharanglábig kapaszkodunk fel. Pár percig a falucska temetoje mellett gyalogolunk, majd a temeto végénél, az erdo szélén útelágazáshoz érünk. Az egyik út a Tiszás és Sáros-Putna közötti Hágónak nevezett meredek hegylábon kapaszkodik fel (innen származik Hágótoalja neve). A másik szekérút megkerüli a temetot, és az erdo között párhuzamosan halad déli irányba a 125-ös megyei úttal. Ez utóbbi szekérutat fogjuk mi követni, ami 750 méter távolságra a temeto felso sarkától leereszkedik a Tiszás-patak torkolatánál a 125-ös megyei útra. A Tiszás-patak torkolatánál vadászház áll, vele szemben az út túloldalán pedig újabb, fából épült magánvilla. Ettol a ponttól 550 métert kell megtenni a menetirány szerint balról beömlo Fügés-patak torkolatáig Azok, akik nem szándékoznak a kék sáv jelzés újrafestéséig a 23-as útvonal mentén a Vit-havasra feljutni, a Fügés-patak mentén egy egyszerubb lehetoség nyílik számukra. A fügési fakitermelo út mentén 2,1 kilométert kell megtenni a Fügés- és Kicsi-Fügés-patakok torkolatáig, ahonnan a két patak által közrezárt meredek hegyláb ösvényén lehet a Fügés-havasra feljutni. Tovább az 1-es útvonal leírása szerint lehet a Vit-havast megközelíteni. A Fügés-patak szádától már végig fenyoerdok kísérik az utunkat, jobbról a Tiszás és balról a Bálmos oldalai övezik a Sötét-Putna völgyét. A következo említésre méltó pont a Nyerges-patak torkolata, mely a Fügés szádától 3,7 km távolságra van. völgyében szintén fakitermelo út van. Innen a megyei út elso komolyabb hajtukanyara egy órai járásra van az erdokitermelo laknál, majd tovább erdo között kanyarogva felível a Lapos útja alá, további három kilométer megtétele után a Nyerges-nyak turisztikai gócpontjához érünk. A nyakból kirándulásunkat az 1-es és 30-as túraútvonalak mentén folytathatjuk, vagy beereszkedhetünk a Nagy-György-patakkal párhuzamos ösvényen a Békény völgyébe.