Borszék és környéke

Maroshévíz útvonalai

26.Útvonal: Szék-patak torkolata (740 m) - Vajda-patak torkolata (850 m) - Kereszt-patak (874 m) - Kis-Toplica-patak torkolata (980 m) - Tölgyes esztena (1410 m)

Az útvonal hossza: 12 km a Vajda-patak torkolatától Összesített emelkedő: 560 m Időtartam: menet 6 óra, jövet 5 óra Jelzés: kék sáv Tudnivaló: nyáron gyakorlott turistáknak, télen sízőknek

Az útvonal leírása: Maroshévízről autóval mehetünk jó erdei úton a Vajda-patak torkolatáig, ahonnan a jelzéses útvonal jobbra kanyarodik és a Vajda-völgyön fenyőerdők között halad felfelé. A betonhídnál találunk kék háromszöges jelzést, amely a Kis-Toplica (Toplicioara) patak mentén az Erdős-tetőre (Magura Cocora) vivő utat mutatja. Följebb, balra erdei munkásszállásokat láthatunk, ahol 10-15 turista találhat szállást. Északnyugatnak tartva egy jelzéses ösvényen „az istállókhoz" érünk. Innen egy keskeny völgyben északnak fordulunk, aztán vízmentében kb. 2 km-t megyünk egy fenyőerdőn át. A felső kanyarnál elhagyjuk a völgyet s egy meredek irtáson kaptatunk fölfelé egészen a Tölgyes esztenáig (Stâna Steja), amely tágas nagyon szép tisztáson fekszik. Innen, keleti irányba a jelzéshez igazodva, a 24. sz. útvonalon 2 óra alatt a Kis-Toplica-mezőre, majd odébb a Köves-mezőre érünk. A Vajda-völgyből ágazik el, a Kereszt-patak torkolatánál a 28. sz. útvonal, amely a hasonló völgyön át a Naureasca-gerincre és az Obcsina-csúcs (1387 m) felé visz.

27.Útvonal: Hurdogás-patak torkolata (742 m) - Nagy-Hurdogás völgye - Obcsina-csúcs (1387 m)

Az útvonal hossza: 8 km Összesített emelkedő: 654 m Időtartam: menet 3 1/2 óra, jövet 3 óra Jelzés: kék pont (nehezen kivehető) Tudnivaló: nyáron elég jól járható út, télen csak a munkásszállásig juthatunk el

Az útvonal leírása: A Toplica völgyéből kb. egy kilométerre a Hősök Emlékművétől indulunk neki az útvonalnak a Nagy-Hurdogás völgyén át. A völgy bejáratánál erdei munkások szállása fekszik. Kezdetben az erdei úton haladunk észak-északkeleti irányba, s 2,6 km után eljutunk a Kis-Hurdogás torkolatához, ahol rakodórámpákat, s néhány barakkot pillanthatunk meg. A fenyvesben vezető erdőipari úton majd egy favontató-ösvényen megtett további 1,5 km gyaloglás után négy vízeret hagyunk magunk mögött - a Hurdogas-patak mellékvizeit. Elérkezve az utolsóhoz, erdőben, irtáson és cserjésen át megtett 2,7 km-es út végeztével, mindenütt szorosan a víz mentén, az Obcsina-csúcsra (1387 m) jutunk fel. Ha a Kis-Hurdogás útvonalat választjuk, a Kereszt-patak völgyében a 28. sz. útvonalra jutunk, amelyen ugyancsak a Naureasca-gerincre érünk.

28.Útvonal: A Kereszt-patak torkolata (856 m) - Obcsina-gerinc (1360 m)

Az útvonal hossza: 7 km Időtartam: menet 3 óra, jövet 2 1/2 óra Jelzés: kék kereszt (nehezen kivehető) Tudnivaló: nyáron közepesen járható út, télen nem ajánlatos

Az útvonal leírása: A Kereszt-pataknak a Vajda-patak völgyében lévő torkolatától kb. 2,3 km-t tehetünk meg az erdőfoltokon és irtásokon át az erdei úton, aztán a Hurdogás esztena közelében nyugatnak kanyarodunk, meredek hágón kaptatunk vagy 2,5 km-t, s találkozunk a Naureasca-gerinc­ről a 79-es pont, az Obcsina-csúcs felé tartó útvonallal. Ez az útvonal köti össze a Kelemen-havasokat a Gyergyói-havasokkal.

29.Útvonal: Kis-Toplica torkolata (980 m) - Kis-Toplica-mező (1465 m)

Az útvonal hossza: 5 km Összetett emelkedő: 490 m Időtartam: menet 2 1/2 óra, jövet 2 óra Jelzés: kék háromszög Tudnivaló: nyáron a völgyben futó ösvényen elég jól járható, télen csak gyakorlott síző turisták vállalkozzanak rá

Az útvonal leírása: A Kis-Toplica torkolata melletti hídnál térünk rá a Vajda-völgyből jövő útvonalra, az erdei munkásszállás közelében, egy ösvényen gyalogolunk a Kis-Toplica völgyén vagy 2,5 km-t amikor jobbra, elhagyott munkásszállást pillantunk meg. További kétórai út után, egy vízér összefolyásánál, balra kanyarodunk, s kapaszkodunk fölfelé az erdőben, mígcsak el nem érjük a Kis-Toplica-mezőt. Innen továbbfolytatva utunkat délkeleti irányba 30 perc múltán a Köves-mezőre jutunk, ahol vadászlak és esztena áll. Északra a 30. sz. út ágazik el, amely a Hideg-csúcsra és a Mogyorós-nyeregre vezet.

30.Útvonal: Kis-Toplica-nyereg (1465 m) - Hideg-csúcs (1389 m) - Mogyorós-nyereg (1297 m) - Nagy-Mogyorós-csúcs (1440 m) - Vaman-nyereg (1265 m) - Farkasok útja (1373 m) - Smida Boului-mező(1320 m) - Kárlátó-csúcs (1581 m) - Hegyes-csúcs (1631 m) - Kis-Széples-csúcs (1667 m)

Az útvonal hossza: 30 km Összesített emelkedő: 1720 m Időtartam: menet 10 óra, jövet 9 1/2 óra Jelzés: piros sáv Tudnivaló: nyáron nagyon szép útvonal, de fárasztó. Télen csak gyakorlott és sízni tudó turisták és hegy-mászók vállalkozzanak. Az út bármely pontjáról le lehet ereszkedni Bélborba. Elszállásolási lehetőségek: Köves-mező (Poiana Piatra), Jávoros (Paltinis) vadászlak, Vaman menedékház, Huruba vadászlak, Hegyesi menedékház.

Az útvonal leírása: Noha ez az övezet részben nem tartozik a Gyergyói-havasokhoz, turisztikailag mégis hozzá számít, mert a Bélbori-medence északi szegélyét képezi. Az útvonalunk a Kis-Toplica-nyeregnél kezdődik, ahova Bélborból, vagy a Vajda-patak és Kis-Toplica-nyereg völgyekből jövet juthatunk el. A nyeregről szekérúton ereszkedünk alá, amelynek sárga sávos jelzése nehezen kivehető. Ezt az utat a Feketevíz-patak forrásánál keressük az Erdős-tető mögött a Jávoros-mezőt jobbra hagyjuk el. Fenyőerdőkön és tisztásokon megyünk keresztül kaptatva-lejtve, és kb. 2 óra múlva a Hideg-csúcsra (Bacila) érünk ki (1380 m). Itt, egy tisztáson, nagyon vigyázzunk arra, hogy a látható három ösvény közül a középsőt válasszuk, azt, amely szintén a gerincen fut, és - ritkán bár és nem elég kivehetően - sárga sávval van jelezve. Kis idő múlva fölérkezünk a Bursucaria-csúcsra, ahonnan erdőkön, tisztásokon át északkeletnek tartva, jobbra magunk mögött hagyunk egy esztenát. Elhaladunk a Dragoiasa-csúcs alatt és leereszkedünk a Mogyorós-nyeregre, ahol találkozunk a 33. sz. útvonallal, amelyet hibásan jeleztek kék sáv helyett kék háromszöggel. Ezen az útvonalon Dragoiasa faluba lehet eljutni. A Mogyorós-nyeregről fölkapaszkodunk a Nagy-Mogyorós-hegyre, előzőleg, azonban megmásszuk a tőle keletre lévő Kis-Mogyorós-hegyet. Aztán délkeleti irányba leereszkedünk, egy szekérúton folytatjuk utunkat egészen a Vaman-csúcsig. Innen ismét leereszkedünk a nyeregre, s délkelet felé pillantva egy jelzőkarót látunk. A 35. sz. útvonalon leereszkedünk Felsőbélborba. Utunkat folytatva a Vaman-nyeregről, előbb lejtünk egy keveset, aztán kapaszkodunk déli irányba, az erdőbe, s egyórai gyaloglás után fölérünk a Smida Boului-mezőre. Innen a Kárlátó-csúcs felé indulunk, ahova széles kanyar után kaptatva ereszkedve érünk el. Ilyen természetű út vezet a Hegyes-csúcsra (Muncel Hegies) (1631 m) is, csakhogy a csúcs felé tartva egy esztena mellett haladunk el. Folytatva utunkat elérünk a Cristisor- és a Hegyes-völgy (Muncel) közötti vízválasztóhoz. Innen 1,5 km távolságra a Kis-Széples-csúcsot (Tiblesul Mic) (1667 m) keleti irányba a Nagy-gerinc (Grantisul Mare) és északnak a Budacul-csúcsot (1864 m) érinthetjük.