Regiunile istorice din județ

Regiunile istorice din județ

Județul Harghita, în forma sa actuală a luat ființă ca urmare a reorganizării teritorial-administrative din 1968 din partea sud-estică a Regiunii Autonome Maghiare Mureș.

Se poate diviza în trei mari regiuni, care, la rândul lor pot fi divizate în continuare, deoarece aproape fiecare vale reprezintă o unitate etnografică aparte, cu tradiții, obiceiuri și caracteristici proprii. Cele trei unități mari ar fi la sud-est Scaunul Ciucului de odinioară, adică depresiunile Ciucurilor, Gheorghenilor și Casinului, la sud-vest zona fostului Scaun al Odorheiului și la nord zona Topliței (care n-a făcut parte niciodată din Secuimea istorică) și Borsecului. La prima zonă mai aparține Ghimeșul, partea superioară a văii Trotușului, care au fost populate relativ târziu, în secolul al XVIII.-lea.

Zonele istorice

  • De fostul Scaun al Ciucului aparțin localitățile din depresiunile Ciucului de Jos, Ciucului de Mijloc, Ciucului de Sus, Gheorghenilor, Casinului și Valea Trotușului.
  • De fostul Scaun al Odorheiului aparțin localitățile din valea Vârghișului, Homorodului Mic, Homorodului Mare, Târnavelor și afluenților acestuia, Ținutul Sării.
  • Zona de nord este formată din localitățile cu populația majoritară românească din jurul Topliței, Borsecului și Valea Bistricioarei (pasul Tulgheșului).