Regiunile istorice din județ

Ciucul de Jos (Alcsík)

Ciucul de Jos a aparținut Scaunului Ciucului. Se află într-o depresiune de formă ovală, care se întinde pe 18 km în direcția nord-sud, 10 km pe est-vest. Pe lângă râul Olt este important afluentul acestuia de pe partea stângă, pârâul Fișag. La est satele se situează pe terasele superioare ale Oltului sau la poalele munților, la vest așezările se întind pe lunca Oltului sau pe terasele inferioare ale acestuia.

Ciucul de Jos este țara cartofului. Primele date despre cultivarea cartofului se datează din prima decadă a secolului al XIX-lea.

Covoarele din lână vopsită din Ciucul de Jos sunt foarte vestite. Această țesătură tipic secuiească este făcută din lână vopsită, având o serie de motive și combinații de culori tradiționale. Centrele cele mai importante sunt cele din Sânmartin și Sâncrăieni.

Arterele principale ale regiunii sunt drumurile naționale 12 și 11B. Majoritatea satelor însă sunt ocolite de aceste artere principale, vizitatorul trebuie să folosească rețeaua de drumuri județene din zonă pentru a le putea vizita.

Zona este foarte bogată în valori ale florei și faunei care necesită atenție specială, sau chiar ocrotire. Una din valorile cunoscute ale zonei sunt apele minerale, care - pe lângă exploatarea industrială - împreună cu mofetele din zonă, reprezintă o resursă neprețuită de factori curativi și balneo-climaterici.