Regiunile istorice din județ

Zona Cristur (Keresztúr vidéke)

"Anexa" zonei Odorheiului cuprindzând și satele învecinate, cunoscut ca "Scaunul-fiu Cristur"", are o suprafață totală de 550 km2. După reorganizarea teritorială din 1876 a fost parte componentă a județului Odorhei, ca raionul Cristur. La cumpăna secolelor XIX-XX avea trei comune mari formate din 46 de sate, în care trăiau 36.000 persoane, în marea lor majoritate secui. Unele dintre satele componente la ora actuală fac parte din județul Mureș. Este cea mai fertilă zonă agricolă a județului, fiind importante creșterea vitelor, livezile și viile din zonă. Meșteșugurile artizanale, dintre care amintim sculptatul și prelucrarea lemnului, țesutul, torsul, cusutul, bătutul dantelelor, fabricarea sitelor, pălăriilor de paie, măturilor, coșurilor sunt vestite în toată Transilvania. Cristurul, centrul zonei era cunoscut multă vreme sub denumirea de "Szitás-Keresztúr" (Cristurul cu Site).

Scaunul Cristurului ("Sedes Kereszthur") este atestat documentar din 1477, condus la aceea vreme de un judecător (Judex) și sfatul bătrânilor (seniores). Denumirea de localitate "Keresztúr" (Cristur) apare în documente în 1505. Dovezile arheologice indică însă date mai vechi pentru formarea localității și a Scaunului. Scaunul-fiu (sedes filialis) al Cristurului aparținând Odorheiului ca denumire apare într-un document din 1654 ("Udvarhely Szekben Filialis Keresztur Szekben" - În scaunul fiu al Odorheiului, Cristur). În anul 1606 deja apare denumirea de Scaun-fiu al Cristurului "Kereztur Fiu zek", dar fără referire la Scaunul la care aparține. Sediul Scaunului este menționat în documente ca "oraș de câmpie", la sfrșitul secolului al XVI-lea ca oraș ("Kereztur varosa"). Între 1589-1590 apare deseori această formulă în documente. Începând de această dată, ca să fie deosebită de Criț (Szászkeresztúr, Kreuz), locuit de sași, apare denumirea de Cristuru-Secuiesc.

Zona este bogată în vestigii ale arhitecturii populare, dar nu este pregătit pentru a oferi servicii turistice. Caracteristic este turismul de tranzit. Satele din jur sunt accessibile numai prin rețeaua de drumuri de interes local, nepotrivită traficului modern.