Regiunile istorice din județ

Zona Borsec și Tulgheș (Borszék és Tölgyes vidéke)

Partea cea mai nordică a județului, precum și granița de nord a Secuimii istorice este reprezentată de zona Borsecului și al Tulgheșului. Majoritatea zonei a aparținut - spre deosebire de zona Topliței - de Scaunul Gheorghenilor. Se află la est de cumpăna principală a apelor din Carpații Orientali, în valea Bistricioarei, cuprinzând depresiunile Borsecului și Bilborului. La est în pasul Tulgheșului este vecin cu Moldova istorică, iar dinspre Transilvania este accesibil în principal prin drumul național care vine dinspre Toplița. Drumurile dintre Ditrău și Tulgheș, respectiv Borsec, deși trec printr-o zonă de un pitoresc rarissim, din cauza stării carosabilului pot fi recomandate numai turiștilor cu autovehicule adecvate. Suprafața totală a zonei este de 649 km2, populația este de 11.020 suflete (1996). Din punct de vedere administrativ se compune din orașul Borsec și comunele Bilbor, Corbu și Tulgheș. În cadrul acestei lucrări tratăm la acest capitol și orașul Toplița și comuna Gălăuțași, deoarece aceștia nu au aparținut niciodată de Scaunul Gheorghenilor și din punct de vedere etnografic aparțin de această zonă. Populația este mixtă - români și maghiari trăiesc laolaltă de secole pe aceste meleaguri.

Zona este deosebit de bogată în ape minerale, apele din Borsec fiind considerate "Regina apelor minerale", îmbuteliate și comercializate în toată Europa și nu numai, de sute de ani.

Localitățile în majoritatea lor sunt înșiruite de-a lungul DN 15, așezările mai mici fiind de asemenea ușor accesibile. Peisajul variat, microclimatul plăcut, resursele naturale fac din zonă un obiectiv plăcut pentru turismul recreativ și balnear deopotrivă. Bogățiile florei și faunei merită ocrotire și supraveghere atentă. Zona, cu folclorul și arta populară specifice, prezintă atracție și pentru cei interesați de aceste valori.