Scurt istoric şi date statistice

Regiunile istorice din judeţ

  1. Regiunile istorice din judeţ
  2. Scaunul Ciucului, Gheorghenilor şi Casinului (Csík- , Gyergyó- és Kászonszék)
  3. Ciucul de Jos (Alcsík)
  4. Ciucul de Mijloc şi de Sus (Közép- és Felcsík)
  5. Gheorgheni (Gyergyó)
  6. Zona Casinului (Kászon vidéke)
  7. Ghimeş (Gyimes)
  8. Zona Odorheiului (Udvarhely vidéke)
  9. Zona Cristur (Keresztúr vidéke)
  10. Zona Borsec şi Tulgheş (Borszék és Tölgyes vidéke)