Județul Harghita în oglinda statisticilor

Căteva date statistice despre Județul Harghita

Denimire indicatorUMValoare
Date generale
Suprafata totalakm26639
Număr localități 294
Număr orașe 9
Număr sate 285
Populație
Populația totală 348335
Populație ocupatămii145
- în agricultură%56,4
- în silvicultură%2,9
- în industria extractivă%2,8
- în industria prelucrătoare%36,8
Fondul de locuințe
Locuințe 123116
Camere de locuit 255358
Suprafațam24194916
Utilități
Localități cu canalizare 17
Lungimea canaliuzăriikm230
Localități cu apă potabilă 85
Localități cu gaze 16
Localități cu termoficare 8
Paturi în spitale 2988
Medici 486
Stomatologi 61
Farmaciști 22
Personal sanitar mediu 1802
Școlarizare
Total 66732
Preșcolari 13228
Primar și gimnazial 36588
Liceal 11237
Profesional 4123
Postliceal 1403
Superior 153
Personal didactic 4088
Biblioteci 294
Agricultură
Suprafața agricolăha406436
Suprafața arabilăha92729
Pășuniha148156
Fănețeha164058
Păduriha232545
Suprafața cultivatăha89468
- pentru cerealeha37244
- grâu și secarăha12728
Bovinemii78
Porcinemii79
Ovinemii155
Cabalinemii23
Păsărimii408
Albinemii familii12
Turism
Capacitate de cazarelocuri1591
Hoteluri 20
Cabane 10
Campinguri 6
Vile 98
Tabere școlare 3
Pensiunituristice 35
Pensiuni agroturistice 48