Județul Harghita în oglinda statisticilor

Analiza economico-socială a județului

Pornind de la resursele materiale și umane existente, economia județului prezintă un înalt grad de varietate și complexitate, cu reale posibilități de dezvoltare.

Profilul economic al județului prezintă elementele unei puternice dependențe de silvicultură și prelucrarea lemnului, agricultură și industrie alimentară, industrie ușoară.

Comerțul și serviciile, deși au pondere mai mică, sunt ramuri dinamice, majoritatea activităților comerciale și de prestări servicii realizându-se prin unități cu capital privat, domeniul privat făcându-se tot mai mult simțit în toate domeniile activității economice și sociale.

Cadrul natural deosebit de pitoresc, cu elemente unice în țară, oferă însemnate posibilități de dezvoltare a turismului ce poate contribui considerabil la o creștere a prosperității județului.

Datelel principalelor ramuri economice sunt prezentate în paginile următoare: