Județul Harghita în oglinda statisticilor

Producția industrială

Producția industrială realizată la sfârșitul anului 2000 era de 3362 miliarde lei, iar la 30 octombrie 2001 este de 4969,7 miliarde lei.

Ponderea producției în anul 2000 și 2001 pe principalele subramuri ale industriei în procente:

Denumire sector20002001
industria extractivă4,994,52
energia electrică și apă caldă3,910,43
industria alimentară33,6924,81
industria textilă, a confecțiilor și încălțămintelor41,4657,9
industria de mașini1,340,57
industria de prelucrare a lemnului3,354,45
producția de mobilier5,004,01

Principalele indicatori ai activității economice

IndicatorProcent față de 2000
Indicele cifrei de afaceri din industrie107,02
Indicele producției industriale98,10
Indicele productivității muncii din industrie107,58

Indicele cifrei de afaceri în industrie a înregistrat o creștere, cu toate că cel al producției industriale a scăzut față de anul 2000, ceea ce denotă o majorare a prețurilor promovate.

Numărul salariaților din industrie înregistrează o scădere cu 9,82 % la 31 octombrie 2001 față de aceeași dată a anului 2000.

Industria prelucrătoare deține în continuare o pondere însemnată în structura cifrei de afaceri din județ (90%), structură care față de ceilalți ani nu a suferit modificări.

Numărul agenților economici care își desfășoară activitatea în județ și-a continuat și în acest an evoluția ascendentă, atingând cifra de 9593 față de 8795 existente la finele anului 2000, distribuția după forma juridică fiind prezentată mai jos:

Formă juridicăNumăr 2001Procent
societăți cu răspundere limitată822285,71
societăți pe acțiuni4114,28
societăți în nume colectiv530,55
societăți în comandită simplă60,06
societăți în comandită pe acțiuni00,00
regii autonome40,04
organizații cooperatiste810,84
persoane fizice3944,11
asociații familiale4224,40
Total9593100

Din totalul societăților existente funcționează 90,19 %, 3,78% se află în stadiul de dizolvare, iar 2,94% au întreruptă activitatea temporar.

Numărul înmatriculărilor în anul 2001 este de 663, fiind înregistrată o creștere de 158,7% față de anul 2000.

Situația pe forme de proprietate a ponderii profitului, din totalul economiei județului, se prezintă astfel:

Formă de proprietate20002001Diferență
Proprietate de stat61-5
Proprietate mixtă72-5
Proprietate privată8797+10

Se constată creșterea cu 10 puncte de procent a ponderii sectorului privat, pe seama reducerii contribuției sectorului de stat și a celui mixt.