Județul Harghita în oglinda statisticilor

Agricultura

În urma retrocedării terenurilor agricole administrate de fostele IAS-uri, întreaga suprafață agricolă este cultivată de deținători particulari. 10 % din terenuri fiind administrate de societăți agricole, societăți comerciale și arendași.

Fărâmițarea suprafețelor, lipsa formelor organizate în domeniul valorificării produselor fac ca o serie de culturi tradiționale în anumite zone ale județului să prezinte tendințe de descreștere. Astfel sfecla de zahăr și inul nu se mai regăsesc decât pe o suprafață de 6 ha.

În domeniul producției vegetale programul însămânțărilor în anul 2001, centralizat la nivelul județului, se prezintă astfel:

CulturaRealizat (ha)
Grâu de primăvară2813
Orzoaică de primăvară9327
Ovăz6386
Porumb5106
Mazăre boabe1
Fasole boabe3
Linte24
In6
Sfeclă de zahăr235
Sorg pentru mături190
Cartofi de toamnă15078
Legume de câmp1504
Plante de nutreț3800
Câmpuri experimentale95
Total44568

Se constată o creștere a suprafețelor cultivate în sectorul privat și îndeosebi a celor din gospodăriile particulare, cu excepția culturii de sfeclă de zahăr, care datorită lipsei pieței de desfacere a scăzut simțitor în anul 2001.

În domeniul zootehniei efectivele de animale se prezintă în felul următor:

SpeciaEfectiv (mii)
Bovine75
Porcine65
Ovine și caprine148
Păsări520
Cabaline22,3
Familii de albine9,2

Se constată o ameliorare a creșterii efectivului de animale față de anii precedenți.

În anul 2001 județul Harghita a beneficiat de facilități pentru producătorii agricoli, acordate sub diferite forme, în valoare totală de 40882,4 mld.lei.

Derularea programului SAPARD a început prin implementarea unui test-PROGRAM SPECIAL PREGĂTITOR - ACȚIUNI RURALE. În județul Harghita, în cadrul acestui test program au fost depuse 39 de proiecte, din care au fost selectate și aprobate pentru finanțare 2 proiecte