Județul Harghita în oglinda statisticilor

Sănătate și învățământ

Sănătate

În județul Harghita până în prezent s-au înființat 168 de cabinete medicale de familie, din care în mediul urban sunt 80, iar în mediul rural numărul acestora este de 88. Paralel cu acestea au fost înființate un număr de 56 cabinete stomatologice, din care 38 sunt situate în mediul urban și 18 în mediul rural; 17 laboratoare de tehnică dentară, 22 cabinete de specialitate private și 102 cabinete de specialitate în ambulator.

În structura unităților sanitare cu paturi există în total 2988 paturi, din care 1063 la Spitalul județean Miercurea Ciuc, 684 la Spitalul municipal Odorheiu Secuiesc, 280 la Spitalul orășenesc Gheorgheni, 222 la Spitalul orășenesc Toplița, 71 la Spitalul orășenesc Vlăhița, 123 la Spitalul orășenesc Cristuru Secuiesc și 545 la Spitalul de psihiatrie Tulgheș.

Învățământ

Evoluția populației școlare totale în anul școlar 2000 - 2001, pe forme de învățământ, se prezintă în tabelul de mai jos:

Nivelul de învățământNumăr
Primar16475
Gimnazial18415
Profesional3163
Liceal10549
Total48647

Gradul de acoperire cu personal de specialitate a posturilor didactice este de 79,66 %, din care 87,38 % în mediul urban și 70,93 % în mediul rural.

Începând cu luna mai 2001 s-a demarat procesul de dotare cu materiale didactice, cu echipamente performante a unităților școlare (dotarea cu 153 calculatoare moderne la 75 de unități școlare din județ), cu 85 de copiatoare și 93 de imprimante lasser și s-au dotat 70 săli de clasă cu mobilier nou, aflându-se în curs de dotare alte 330 săli de clasă.

Tot în acest an s-a demarat programul de conectare a unităților școlare la INTERNET