Județul Harghita în oglinda statisticilor

Silvicultură

Volumul de masă lemnoasă valorificată din fondul forestier de stat este de 368 mii mc, iar în anul 2000 de 834 mii mc

Cantitățile mai reduse de masă lemnoasă valorificată în anul 2001 comparativ cu anul anterior, se datoresc retrocedărilor către proprietarii de drept a unor suprafețe împădurite, fapt ce a condus la reducerea suprafețelor fondului forestier de stat, precum și tendinței de intrare în normalitate a exploatării masei lemnoase în urma valorificării doborâturilor masive de vânt din anii anteriori.