Județul Harghita în oglinda statisticilor

Privatizarea societăților comerciale

În decursul anilor 1993-2001, în județul Harghita au existat 135 de societăți comerciale la care interesele statului au fost reprezentate ca acționar de F.P.S., respectiv A.P.A.P.S., din care 101 societăți au fost în portofoliul inițial, diferența de 33 fiind rezultată din divizări de la societățile existente la nivelul județean sau național.

În perioada 1997-2000 au fost privatizate 81 societăți comerciale, în principal prin licitație cu strigare, 94 prin încheiere de contracte de vânzare - cumpărare și 3 societăți au fost vândute pe piața RASDAQ.

Din cele 135 societăți privatizate în acestă perioadă, 22 au fost privatizate în decrsul anului 2000.

În perioada 2000-2001 au fost privatizate 3 societăți comerciale, rămânând în portofoliul A.P.A.P.S. alte 17 societăți din care deține peste 33% din capitalul social la 10, iar la 5 societăți deține sub 33% din capital.

Nici o societate comercială din județul Harghita nu a fost și nu este cuprină în programe de privatizare speciale ca PSAL I-II, RICOP, SAPARD.