Oportunitățile turistice din județul Harghita

Scurt istoric și date statistice

 1. Descrierea județului Harghita

  1. Prezentarea generală a județului Harghita
 2. Istoria ținuturilor Harghitene

  1. Retrospectivă istorică
  2. Rolul regiunii în istorie
 3. Regiunile istorice din județ

  1. Regiunile istorice din județ
  2. Scaunul Ciucului, Gheorghenilor și Casinului (Csík- , Gyergyó- és Kászonszék)
  3. Ciucul de Jos (Alcsík)
  4. Ciucul de Mijloc și de Sus (Közép- és Felcsík)
  5. Gheorgheni (Gyergyó)
  6. Zona Casinului (Kászon vidéke)
  7. Ghimeș (Gyimes)
  8. Zona Odorheiului (Udvarhely vidéke)
  9. Zona Cristur (Keresztúr vidéke)
  10. Zona Borsec și Tulgheș (Borszék és Tölgyes vidéke)
 4. Fotografii de epocă

  1. Oamenii locului
  2. Așezări din Ciuc
  3. Zona Gheorgheni și orașul Toplița
  4. Ghimeșul
  5. Scaunul Odorhei
 5. Județul Harghita în oglinda statisticilor

  1. Căteva date statistice despre Județul Harghita
  2. Analiza economico-socială a județului
  3. Producția industrială
  4. Comerț
  5. Agricultura
  6. Sănătate și învățământ
  7. Silvicultură
  8. Privatizarea societăților comerciale