Meșteșugurile tradiționale

Mobilierul popular

Județul Harghita reprezintă zona cea mai estică a mobilierului pictat, răspândit, de altfel, in toată Europa.

În numeroase case se mai găsesc colțarul și almarul cu motive florale, lada cu lalele, patul cu tăblia pictată, masa cu cameră, lavița cu spetează crestată, scaunul țărănesc “cu coc", armăroiul. Pe Valea Homoroadelor se mai face și azi mobilier pictat.

Aceste mobile sunt, oarecum, rude ale vestitelor tavane în casete pictate ale bisericilor din Secuime. Ele reprezintă o ramură specific populară a Renașterii florale, născută în Transilvania sub influența italiană, dar care prin figuri plane, și-a păstrat până în zilele noastre atât forma simplă stilizată, cât și ornamentele marginale de lujer de dinaintea Renașterii.

Pe alocuri se mai găsesc hambare din fag, cioplite, cât și lăzile de zestre. Ca origine ele sunt chiar mai vechi decât mobilierul pictat. Mai bogate în astfel de obiecte sunt părțile Șiclodului, Căpâlniței, Casinului, Vrabiei, aici aflându-se în trecut și centrele de confecționare a hambarelor. Principala trăsătură caracteristică a acestor lăzi o reprezintă ornamentele lor în linii drepte.

Varietatea bogată a scaunelor țărănești din această zonă, formele lor figurale, liniile interesante ale spetezelor acestora, de asemenea sunt mărturii ale bogatei imaginații populare.

Uneltele de lemn, bâtele, maiurile, zimțurile, furcile de tors, lingurile de lemn și altele, poartă la rândul lor amprenta iscusinței omului, pentru care lucrul în lemn reprezintă o îndeletnicire îndrăgită. Cioplitul executat cu mult gust ilustrează gradul înalt al artei populare decorative.