Meșteșugurile tradiționale

Ouă pictate, încondeiate

În unele sate ale județului, ouăle pictate, simboluri ale fecundității la păgâni, ale înnoirii de primăvară, păstrează încă și azi tradiții vii. Ouăle încondeiate și mai cu seamă cele de la Bilbor și din așezările ceangăiești, au o faimă binemeritată. Desenele se fac pe oul alb cu un instrument de scris înmuiat în ceară topită de albină, după care ouăle sînt introduse în vopsea roșie fierbinte, care se prinde pe porțiunile neatinse de ceară, rămânând astfel albe doar urmele cerii - motivele ornamentale lineare tradiționale. Pe Valea Ghimeșului se cunosc peste șaizeci de variante ale ouălor încondeiate.