Ținutul Odorheiului

Mărtiniș (Homoródszentmárton, Sankt-Marten)

Vatra satului se află în lunca Homorodului Mare la confluența pârâurilor "Gyepes" și "Lókod" cu Homorodul Mare la 18 km de Odorheiul Secuiesc, 13 km de Ocland pe traseul DJ 131.

Biserica unitariană

Este monument arhitectural conform Registrul monumentelor județului Harghita (1992). Este compus dintr-un turn-poartă medieval și o biserică construită în locul bisericii vechi gotice în anii 1888-89. Odinioară era înconjurat de un zid fortificat cu șapte turnuri, din care azi șase sunt numai ruine, al șaptelea, care azi servește ca turn al bisericii a rămas în picioare. Turnul prezintă caracteristicile fortificațiilor gotice transilvane, fiind dotat cu toate cele necesare unei apărări în caz de asediu. Etajele superioare, etajului al doilea, sunt rezultatele lucrărilor de renovare din 1775 și 1861.

Zidul fortificat a rămas în picioare pe distanțe mari, dar turnurile de apărare sunt ruine, fundații, sau în cazul uneia numai ca urme vagi de fundații. Este evidentă influența arhitectonică a bisericilor fortificate săsești din zonele apropiate.