Ținutul Odorheiului

Sânpaul (Homoródszentpál)

Satul se află la încrucișarea căilor principale de comunicație de pe valea Homorodului, DJ 131 și DJ 133, care prin satele vecine Sânpetru și Orășeni fac legătura cu Rupea situat în Județul Brașov. Vatra satului se află pe locul unui castrum roman, dar nu există la suprafață nici o urmă a timpurilor romane.

Sistemul de lacuri de la Sânpaul

Se află pe marginile drumului spre dealul Oclandului, pe malul stâng al Homorodului Mare.

Fântâna sărată se află la marginea zăcământului de sare de la Sânpaul, are o adâncime ce variază între 5-6 m. Puțul a fost săpat direct în zăcământul de sare, apa având o concentrație de sare de 193,862 gr/l (D.T. Ciupagea 1943) Populația primea de două ori pe săptămână (miercuri și sâmbăta) apă sărată pentru uz casnic și pentru animale. În zonă s-au găsit urme ale exploatării de sare din epoca romană.

Eleșteul de la Sânpaul este un sistem de lacuri artificiale din apropiere în scopul creșterii și valorificări peștilor. Din suprafața totală de 183 ha 160 ha este luciul apei, restul stufăriș și teren agricol. Lacurile sunt folosite și pentru pescuitul sportiv. De-a lungul timpului eleșteul a devenit un paradis a păsărilor acvatice și un punct important în itinerariul păsărilor migratoare.

Rezervația ornitologică. Pe teritoriul eleșteului se găsesc exemplare din multe specii de păsări acvatice rare sau pe cale de dispariție. Drept urmare o zonă de 10 ha a fost declarată rezervație naturală în anul 1980. Au fost identificate peste 231 specii de păsări, dintre care peste 100 specii de păsări acvatice. 18 specii sunt indigene, cu zona de cuibărit pe teritoriul rezervației, peste 90 sunt păsări călătoare, numai în trecere în perioada migrației.