Ținutul Odorheiului

Corund (Korond)

Este una din cele mai mari comune ale județului Harghita, cea mai renumită așezare a Ținutului Sării. Numele de Corund e inseparabil de ceramica populară, fiind unul din centrele olăritului popular din Transilvania.

Locuitorii comunei au îndeletniciri variate. Pe lângă tradiționalul olărit ei se ocupă și de prelucrarea lemnului, de produsele din iască și de comerț ambulant (pe vremuri cu căruțe, astăzi cu automobile). Materia primă pentru olărit, lutul de bună calitate, se extrage de lângă pârâul Săcădat, care curge pe partea vestică a satului. Satul a avut cândva și mină de aragonit (azi zonă protejată) și un ștrand cu apă minerală (în zilele noastre aici au loc tradiționalele târguri de ceramică).

Corund se situează lângă drumul național 13A, la 11 km de Praid, 18 km de Sovata, 29 km de Odorheiu Secuiesc și 80 km de Miercurea-Ciuc.

Izvoarele de apă minerală au un rol important în viața satului. Izvorul "Diómáli" se află la ieșirea estică a satului, lângă drumul 13A. Apa minerală bogată în fier atinge debitul de 10.000 litri pe zi; este recomandată pentru bolnavii de afecțiuni gastro-intestinale, precum și celor care suferă de anemie. Izvorul "Szőlőmáli" izvorăște în hotarul estic al satului. Apa este bogată în bicarbonați, clor, magneziu și calciu. Izvoarele "Cseredombi" și "Erzsébet" izvorăsc la est de mina de aragonit, la 800 de metri de drumul național, având apă sărată și bogată în fier.

Expoziția cu vânzare de lângă drumul principal

Mărfurile artizanale expuse în fața caselor atrag turiștii care trec prin satul Corund. Ei pot alege din frumoasele obiecte din ceramică, pai sau rogojină, articole din lână, iască sau lemn.

Biserca unitariană

Se află la est de drumul principal (la stânga), în strada care duce la piață, pe o moviliță. Este înconjurată de zid fortificat din piatră. Orga bisericii a fost construită în 1822. În Cimitirul unitarian găsim monumente funerare cioplite din lemn, numite "kopjafa", produse minunate ale artei populare, obiecte sculptate simbolizând bărbatul, femeia sau copilul.

Biserica romano-catolică

Se află la sud de drumul principal (la dreapta) în apropierea școlii, pe malul drept al pârâului "Kebelet". A fost construită în 1911. Din vechea biserică construită în stil gotic au rămas doar câteva pietre sculptate zidite în gardul care înconjoară biserica.

Monumentul memorial aflat în vechiul centru al comunei a fost înălțat în cinstea eroilor căzuți în cele două războaie mondiale (este opera sculptorului Clujean Benczédi Sándor).

Árcsó

În apropierea intersecției spre Atia, la granița comunelor Corund și Atia, popasul Árcsó oferă loc de odihnă pentru turiști. Merită să te oprești la izvorul de apă sărată, și după o plimbare de jumătate de oră, vizitând izvoarele de apă minerală să fii întâmpinat la cabana Árcsó. Înseamnă o plimbare de 1,5 km.

Izvorul sărat de la Corund

Izvorăște lângă drumul DN 13A, în partea dreaptă a pârâului Corund, în așa numita "casa cu sare". Folosirea apei a fost reglementată încă din timpul domniei împărătesei Maria-Terezia, astfel că în fiecare zi de miercuri cei de la Corund aveau dreptul de folosirea apei, iar în zilele de sâmbătă cei din comuna Atia. Apa a fost pusă în butoaie de lemn, cărate cu căruță, fiind folosită în gospodării, cât și pentru animale. Cei de la Corund, extrăgeau sarea din apa prin fierberea apei și schimbau sarea obținută cu cereale în satele vecine.

Apa minerală de la Corund (Băile Corund de odinioară)

Pe locul băilor de odinioară - în secolul al XIX-lea una din cele mai cunoscute băi din Transilvania - găsim azi numai Cabana Árcsó și două izvoare cu apă minerală cu debit redus, la 1,2 km nord de centrul Corundului. Apa mezotermală, cu un debit de 25.900 l/zi practic a dispărut în urma efectuării unor foraje de adâncime în anii 1950, debitul maxim măsurat azi fiind de doar 4000-4300 litrii pe zi.

Pe acest loc, între podul de pe pârâul Corundului și Cabana Árcsó se ține, începând cu 1978 una din cele mai importante târguri de ceramică populară din țară, "Târgul de ceramică de la Arcio". Târgul, care are loc în primul sfârșit de săptămână din luna august este ocazia cu care meșterii olari din Corund și de pe tot cuprinsul țării își prezintă produsele. Târgul - care în același timp este și un festival al artei populare - beneficiază de un juriu atent format din specialiști recunoscuți din domeniu, este o ocazie unică de achiziționare a produselor de artă populară autentice, de o rară frumusețe.