Ținutul Ciucului

Dănești (Csíkdánfalva)

Centrul tradițional al ceramicii populare negre din zonă, cunoscut și pentru diversele țesături și textilii populare artizanale de lână. Băile "Dugás" sunt un centru cunoscut de medicină populară. Odinioară a fost un centru de exploatare și prelucrare a minereului de fier (1591-1779). Tot pe teritoriul satului sunt zăcăminte importante de mercur și caolină. Alte surse tradiționale de venit ale populației au fost prelucrarea lemnului, creșterea animalelor și transportul cu căruța. Conform datelor recensământului din 1992 are 2.407 locuitori.

Vatra satului se găsește pe lunca Oltului, la 21 km nord de Miercurea-Ciuc, pe traseul DN 12, la o altitudine de 612 m. Din 1923 este localitate de sine stătătoare, centru comunal. Are și stație de cale ferată.

Pe vremuri a avut numeroase gatere. Minele de fier au fost pe locul numit Mina. Minereul de aici a fost topit și prelucrat până la data de 1779 în locul numit Groapa.

Biserica romano-catolică a fost construită în stil neogotic în 1935. Până în 1930 a aparținut de parohia Cârța (Csíkkarcfalva). Construcția a fost începută în 1922, impulsionată de primirea în dar a unei statui reprezentând Maica Domnului. Zidurile din cărămidă ornamentală roșie și rosetta deasupra intrării conferă un aspect particular, neobișnuit, dublat de faptul, că este singura biserică din zonă cu altarul orientat spre vest. Satul nu a avut biserică medievală. În apropierea bisericii se află singurul monument dedicat împărătesei Elisabeta a Austriei,care și-a mărit considerabil cota de popularitate cu ocazia vizitei întreprinse în zonă.

Fabrica de ceramică neagră aflată în centrul satului prelucrează argila extrasă în zona estică a satului. Obiectele decorate cu motive tradiționale se valorifică în micul magazin aflat în incinta fabricii. În anul 1895 în sat au existat 20 de olari care profesau această meserie artizanală. Statisticile anului 1952 consemnează 24 de olari. În 1972 numai 6 familii s-au îndeletnicit cu olăritul, iar mica fabrică a avut 93 de angajați.