Ținutul Ciucului

Șumuleu (Csíksomlyó, Schlomberg)

Este centrul spiritual al Secuimii, loc de pelerinaj vestit pe plan mondial, unul din cele mai importante locuri de pelerinaj romano-catolic.

De peste 550 ani este locul în care credincioșii catolici vin cu miile cu ocazia pelerinajului de Rusalii. Mai nou, din 1931 este locul, unde se țin întâlnirile anuale cunoscute sub denumirea de Festivalul celor 1000 de fete secuience, sediul Ordinului Franciscanilor din România. Trecutul istoric, tezaurul arhitectonic, viața spirituală de aici fac din Șumuleu un obiectiv turistic de prim rang.

Din anul 1670 este de asemenea unul din centrele Transilvănene cu o mare tradiție în scrierea și interpretarea de piese de teatru pentru elevii claselor superioare, centru administrativ - până în anul 1876 - timp de secole a Scaunului Ciucului, Gheorghenilor și Casinului.

Azi aparține orașului Miecurea-Ciuc, aflându-se la 3 km de centru, în valea pârâului Șumuleu, la poalele vârfurilor Șumuleul Mare (1033 m) și Șumuleul Mic (834 m). Pe vîrful Șumuleul Mare se află ruinele Cetății Sării.

Cioboteni (Csíkcsobotfalva)

Denumirea satului provine din numele familiei "Csobod", una din familiile secuiești din vremea stabilirii acestora pe aceste meleaguri. Satul sa unit cu Șumuleu în 1941. Majoritatea caselor sunt și azi arhetipuri ale caselor țărănești secuiești, construite din lemn, cu acoperiș înalt din șindrilă.

Biserica romano-catolică din Cioboteni este declarată monument conform registrului monumentelor ale județului Harghita din 1992. Amintit și în registrele papale din secolul al XIV-lea, la origini a fost o biserică în stil roman, reconstruită de câteva ori de-a lungul istoriei. Pe locul bisericii actuale a existat una, care precede bisericile din Șumuleu, păstrează și azi multe elemente de stil roman. Picturile laterale ale altarului principal din anul 1888 se află în colecția Muzeului Artelor din Budapesta (Budapesti Szépmûvészeti Múzeum). În anul 1911 restul altarului vechi ajunge în colecția Muzeului Transilvaniei din Cluj, de unde tabloul central în fine ajunge lângă cele 2 piese laterale la Budapesta. Pe aceste picturi se simte influența gravurilor lui Dürer și Cranach.

În cimitirul de la Cioboteni este înmormântat revoluționarul pașoptist Madár Imre, unul din cei care au eliberat din temnițele de la Buda pe Táncsics Mihály și Eftimie Murgu în martie 1848.