Ținutul Ciucului

Toplița-Ciuc (Csíktaploca)

Azi este parte a municipiului Miercurea-Ciuc, dar este o localitate mai veche. Denumirea este de origine slavonă (tyeplo = cald). Este alipit municipiului în 1959. Înainte de această dată locuitorii au afirmat de mai multe ori, că "nici acum, nici cu altă ocazie nu ne vom uni cu Miercurea-Ciuc", după cum s-a menționat într-un act din 1881. Abia peste 10 ani, în 1891 orașul "înghite" o parte a satului, "Csütörtökfalva". Localitatea se întinde spre nord de centrui orașului, de-a lungul DN 12, la o altitudine medie de 675 m.

Biserica romano-catolică a fost înălțată între 1841-44 în stil neobaroc. Pe locul acesteia exista o capelă construită în 1729. Altarul a fost preluat în biserica nouă. Aparținea de parohia Șumuleului multă vreme, în 1762 au reușit să obțină un înscris episcopal prin care preotul paroh din Șumuleu era obligat să țină slujbe în fiecare a treia duminică și în sărbătorile importante, abia din 1908 este parohie de sine stătătoare.

Conacul Lázár (str. Lázár nr. 1.) construit în anul 1829 în stil clasicist. A fost donat spre folosul comunității de către Lázár Dénes, a fost utilizată până în 1959 ca primărie, apoi ca casă de cultură și grădiniță. Este declarată monument conform registrului monumentelor ale județului Harghita din 1992.