Ținutul Borsecului și Topliței

Gălăuțaș (Galócás)

Gălăuțaș, Platonești, Sărmaș și Hodoș împreună au fost cunoscute ca Lunca Mureșului până la 1850. Numele localității derivă din numele unui soi de pește (galóca), care a fost pescuit în număr mare din Mureș și livrat proprietarilor satului, nobilii din Aluniș de pe cursul de mijloc al râului Mureș. Azi localitatea - conform datelor recensământului din 1992 - are 2766 locuitori, și este formată din mai multe sate: Toleșeni, Nuțeni, Gălăuțaș-Pârâu, Preluca Zăpodea și Dealu Armanului. În jurul anului 1925 s-a despărțit din punct de vedere administrativ de Subcetate.

Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului construită în 1791 din lemn a fost adusă în anul 1903 din Toplița și reconstruită pe locul actual. Biserica este monument arhitectural, conform registrului monumentelor județului Harghita (1992).

Traseu turistic recomandat: din Gălăuțaș-Pârâu pe valea pârâului pe vîrful Bătrâna