Ținutul Borsecului și Topliței

Tulgheș (Gyergyótölgyes)

Tulgheș a primit denumirea de la Pasul Tulgheș. Se află la o altitudine de 641 m. Localitatea a purtat până în anul 1850 denumirea de "Putna Loca". Locuitorii comunei se ocupă cu exploatarea lemnului. Populația comunei în 1992 a fost de 3657. Comuna Tulgheș are mai multe izvoare de apă minerală dintre care pe vremuri izvorul Attila a fost îmbuteliat. Apa acestor izvoare este mult mai bogată în fier decât a celor de la Borsec.

Intravilanul localității se divide în mai multe părți: pe Valea Bistriței s-a format Tulgheșul de Sus, iar pe Valea Putnei s-a format Tulgheșul de Jos.

Biserica Sf. Arhangheli a fost construită în 1813 din lemn. Este acoperită cu șindrilă purtând elemente de construcție atât românești cât și secuiești. Altarul este făcut tot din lemn și pot fi observate icoane foarte frumoase. În analele de specialitate Biserica Sf. Arhangheli apare ca monument.

Capela de lemn "Sf. Petru și Pavel" se află sub Rezu Mare, a fost construită în 1922.

Ca și curiozitate turistică putem aminti: moara lui Olaru Gheorghe (Valea Frumoasa 50.) din anul 1875, casa de lemn a lui Aurel din sec. 19. (Valea Frumoasa, vizavi de casa cu nr. 74.) cuptorul de var a lui Apostol Gheorghe (Valea Frumoasa, lângă casa nr. 815.), gospodăria țărănească a lui Timaru Nicolae la Rezu Mare (nr.100).

Hagota (Hágótő)

Sat aparținând comunei Tulgheș, aflat la 8 km sud-vest, în valea pârâului Putnei, pe traseul DJ 127. Pe vremuri centru renumit a vărarilor din zona de nord a județului. Conform datelor recensământului din 1992 are 176 locuitori. Principala sursă de venit a locuitorilor în zilele noastre este creșterea animalelor.