Ținutul Gheorghenilor

Remetea (Gyergyóremete)

Vatra satului se află pe malul stâng a Mureșului, în valea pârâului Pietrii (Kőpatak), la o altitudine medie de 725-731 m. Este accesibil din Ditrău, pe DJ 153C (1 km). Satul este contopit cu așezarea satelit fondat la finele secolului XIX. Ciutac, la aproape 6 km vest în locul defrișărilor. DJ 153C trece pe lângă muntele Eseniu (1057 m) prin pasul de sub Vârful Crucii spre Lăpușna și ajunge, după 42 de km la Reghin prin Valea Ghiurhghiului. Devine parohie independentă de Ditrău în 1726. Centru important de plutărit din zona Gheorghenilor, până în prezent se pot vedea urmele a 4 locuri de lansare a plutelor. Conform datelor recensământului din 1992 are 6.504 locuitori. Localități din componență: Făgețel și Martonca - în valea pârâului Martonca, Túlamaros ("peste Mureș") pe malul drept al Mureșului și Sineu în Valea Sineului. Alte cătune mai mici: Ludfarca, Csögtanya, Dudad.

Fabrica de lapte praf, prima din sud-estul Europei este de importanță națională.

Biserica romano-catolică datează din 1771, a fost construit în stil baroc în locul vechii capele mistuite de flăcări în 1770 a căror ruine, împreună cu groapa comună în care au fost îngropate victimele ciumei din secolul XVII. au fost găsite în apropiere în anii 1970. Altarul principal datează din 1787. Tabloul reprezintă Sfântul Leonard, protectorul bisericii.

Conform tradiției satul a fost fondat de un pustnic, Kendeffy Bonifác care a construit o capelă de lemn în locul căreia ulterior s-a construit capela de piatră. Papa Clement al XI.-lea în 1714 permite pelerinajul de Rusalii în favoarea capelei.

Localitatea mai are două capele: cea din Făgețel construit în 1938 și cea din Ciutac, construit în 1949. Acesta din urmă a fost reconstruit în 1967. Poartă hramul Sfântei Margareta al Ungariei.

Alte repere turistice: În Șineu, pe valea pârâului Șineu sunt mai multe mori, gatere și alte vestigii ale industriei locale populare, dintre care unele sunt declarate monumente conform registrului monumentelor județului Harghita (1992), ca de exemplu cel aflat în proprietatea lui Ivácsony Pál (nr. 178.), construit în 1725 sau gaterul de sub nr. 105.

Alte repere: Fabrica de Lapte Praf, Băile "Mureșul", monumentul eroilor, monumentul și casa memorială Cseres Tibor, placa comemorativă Balázs Gábor.

Trasee turistice recomandate: Muntele Crucii, Vârful Bătrâna