Ținutul Gheorghenilor

Sărmaș (Salamás)

Localitatea - conform datelor recensământului din 1992 - are 4.559 de locuitori, se găsește pe traseul DN12, la o altitudine medie de 677 m, practic contopit cu Hodoșa. Este o localitate tipic montană, cu populație mixtă. Satul Sărmaș - conform datelor recensământului din 1992 - are 776 locuitori. Celelalte sate componente sunt: Fundoaia (la est de centrul comunal, 660 locuitori), Platonești (549 locuitori), Runc (690 locuitori).

Economia localității se bazează pe exploatarea lemnului și creșterea extensivă a animalelor. În anii 1970 localitatea s-a îmbogățit cu o serie de construcții noi, sedii administrative pentru administrația locală, ș.a.m.d. În Hodoșa se găsește o uzină de prelucrarea lemnului, la Sărmaș o unitate a GEOLEX-ului. Pe teritoriul satului au existat cariere pe Dealu Mândrenilor și pe locul numit Ilișan.

Traseu turistic recomandat: Piatra Caprei

Hodoșa (Gyergyóhódos)

Localitatea, care din punct de vedere administrativ s-a despărțit de Ditrău în 1925, aflat la 10 km nord de Ditrău pe traseul DN 12 azi este parte a comunei Sărmaș (Salamás). Satul s-a populat începând din secolul al XVII-lea din Ditrău, Subcetate și Sărmaș. În anul 1992 avea 1.575 locuitori. Are o mică uzină de cherestea.

Un reper turistic al satului este gospodăria lui Teslovan Petru (la numărul 1044.) construit la începutul secolului XX. cu clădirile tipice pentru zona de nord a județului.