Ținutul Gheorghenilor

Lăzarea (Szárhegy)

Una din cele mai vechi așezări ale depresiunii Ghiurghiului mai nou a devenit una din centrele cultural-artistice ale zonei. Monumentele sale combină în mod fericit elementele goticii clasice cu formele arhitecturii renascentiste și cele ale barocului precum și cu formele caracteristice culturii populare ale zonei. Tabăra de creație fondată cu scopul de a perpetua valorile artei populare se îmbină armonios cu lumea specifică a comunității de artiști plastici care anual se strâng în această comună pentru recreere și pentru a beneficia de atmosfera prielnică creației, oferită de tabăra de creație. Expozițiile de artă plastică, artă populară, de prezentare ale meșteșugurilor populare specifice zonei au dobândit un renume care depășește granițele țării. Comunitatea locală a dat naștere unei rețele de turism rural care funcționează cu mare eficiență, în folosul mutual al turiștilor interesați de oferta turistică a zonei și a localnicilor. Conform datelor oficiale ale recensământului din 1992 comuna - împreună cu localitatea montană Ghiduț - are 3.625 locuitori.

Vatra localității se află la 5 km nord de Gheorgheni, la poalele muntelui Szármány (967 m), la o altitudine de 770 m. Este accesibil prin calea ferată - linia 400 Brașov - Deda respectiv pe DN 12 și spre Joseni, pe DJ 126A. Distanța până la Toplița este de 31 km.

În versantul sud-vestic al muntelui Szármány (967 m) ce domină peisajul, nu departe de castelul medieval al conților Lázár este o carieră abandonată de marmură. Marmura albă și gri de Lăzarea a avut odinioară căutare și peste hotare, fiind o materie primă excelentă pentru sculptură (de exemplu în jurul anului 1890 sculptorul Saxléner András a realizat o suită de sculpturi expuse la expoziția comemorativă a fondării satului). Muntele Szármány este de fapt continuarea masivului cristalin Piricica. Muntele, începând cu 1910 a fost împădurit cu brazi. Teritoriul satului a fost de 38730 jugăre, una din cele mai mari din Secuime. Satul are și izvoare de apă minerală.

Lăzarea are patru monumente importante, fiecare reprezentând o altă epocă istorică. Fiecare constituie o valoare deosebită, majoritatea fiind unele din cele mai estice reprezentante ale câte unui stil arhitectonic din Europa de vest. La acestea se adaugă parcul de statui a coloniei de artiști.

Biserica fortificată romano-catolică este reprezentantul stilului roman și a goticii pe aceste meleaguri. Monument istoric conform registrului monumentelor județului Harghita (1992). Biserica se află la locul denumit Mină (786 m), conform datinii a fost construit în jurul anului 1235, în locul unei mine de marmură. Poarta gotică este una din reprezentantele cele mai estice ale acestui stil.

Biserica - cu excepția sanctuarului și a turnului - a fost reconstruită în 1729. Elementele gotice și ornamentele caracteristice stilului baroc sunt operele maiștrilor locali. În preajma bisericii și în cimitir se găsesc câteva cruci de piatră de valoare deosebită, cea mai veche dintre ele datând din anul 1660. Mai mulți membrii ai familiei Lázár sunt înmormântați aici. În 1492, la intervenția lui Lázár András se emite bulla papală, care conferă dreptul de a ține pelerinaj pentru biserică. În apropierea bisericii au fost descoperite vestigiile unui așezământ din epoca bronzului.

Capela Sfântul Anton se găsește lângă vârful sudic al muntelui Szármány (967 m) la altitudinea de 870 m. Locul de pelerinaj cunoscut din secolul al XV.-lea este construit în stil gotic. Capela a fost reconstruită de familia Baló din Bățanii-Mari în anii 1700. Monument istoric conform registrului monumentelor județului Harghita (1992).

Mănăstirea și biserica franciscană se găsește pe versantul sudic al muntelui Szármány, la altitudinea de 808 m. Construit între anii 1669 și 1752 pe locul donat ordinului franciscan de către judecătorul regal Lázár István este centrul cel mai important al franciscanilor în depresiune. Dispune de un zid fortificat. Monument istoric conform registrului monumentelor județului Harghita (1992).

Mănăstirea este o clădire sub formă de patrulater, construit în stilul caracteristic al mănăstirilor franciscane din Transilvania, de clădire, la colțul din sud-est fiind alipit biserica barocă. Clădirea s-a construit pe vremea lui P. Taplocai Görög István, unul din cei mai însemnați lideri ai ordinului franciscanilor din Ardeal.

Johannes Kájoni între anii 1669-1674 a fost guardianul mănăstirii (statuia sa se poate vedea în zidul acestuia). A fost înmormântat aici în aprilie 1687.

Mănăstirea a fost mistuită de flăcări în repetate rânduri: în 1707 a fost incendiată de trupele generalului Acton, în 1748 și în 1872. În 1749 din materialul clădirilor grav afectate biserica a fost mărită. Mănăstirea a fost reconstruită integral în 1752 în vremea guardianului P. Csergő Krizogon. După incendiul din 1872 reconstrucția este terminată sub conducerea guardianului P. Venczel Adorján în 1908. Cutremurul din 1940 face pagube importante în aripa de nord al mănăstirii. Mănăstirea a găzduit și o școală elementară până la începutul anilor 1900. Din 1951 mănăstirea a fost abandonată, funcționarea ordinului franciscanilor fiind interzisă. În zilele noastre ordinul a început să aibă iarăși monahi și în Lăzarea, foarte popularii "frați mai mici", franciscanii observanți reînnodănd firul activității după aproape jumătate de secol. Mănăstirea a servit comunitatea și prin întreținerea, timp de peste 150 de ani a unei școli elementare. Azi mănăstirea găzduiește tabăra de creație.

Castelul familiei Lázár

Alte obiective turistice

Monumentul eroilor celor căzuți în războaiele mondiale se află în centru. Placa comemorativă nouă a fost sfințită în 1990.

Obeliscul comemorativ al răscoalei din 1596 se află tot în parcul central. Cu ocazia represaliilor ce au urmat luptei duse pentru apărarea libertăților secuiești peste 500 de bărbați din Scaunul Gheorghenilor au fost executați.

Memorialul martirilor din 1916 inaugurat în 1992. Pe placa din marmură albă se comemorează cei 8 martiri executați în curtea lui Oláh Alajos în septembrie 1916.

În 1996. S-a înălțat un monument în memoria martirilor comunismului originari din Lăzarea.

Placa memorială Színi Lajos (1891-1933) ziarist, poet, scriitor a fost inaugurată pe casa natală a acestuia cu ocazia centenarului nașterii omului de cultură originar din comună.

Rezervări în cadrul turismului rural:

Fundația OVR Lázár: 4215 - Lăzarea, 724. Tel.: 00-40-66-161464.

Comuna are un centru de informații turistice la adresa de mai sus. Rețeaua de case particulare care fac parte din organizație au o capacitate de cazare de aproximativ 60 de persoane.

Ghiduț (Güdüc)

Mic cătun în nordul comunei, în valea pârâului "Loc", la vest de muntele "Szármánz", la o altitudine medie de 791 m.