Ținutul Casinului

Imper (Kászonimpér)

Se află la 44 km sud-est de Mierrcurea-Ciuc, pe traseul DJ 121G. Contopit practic cu Plăieșii de Jos, este considerat a fi cea mai veche așezare din zona Casinului. În 1992 avea 461 locuitori. Este un centru tradițional de producție a șindrilei.

Satul oferă vizitatorului imaginea unui sat tipic secuiesc, cu porțile caracteristice rangului, stării familiei și contrastul dintre corpul satului, bine ordonat, și așezarea tipică ceangăiască de pe teritoriul fostei păduri Leșod. Clădirea de la nr. 116 este declarată monument conform Registrului monumentelor Județului Harghita (1992).

Conacul Balási (azi muzeu sătesc) se află în apropierea centrului satului. Clădire în stil baroc, construit din piatră de meșteri vienezi în 1833. este declarată monument conform Registrului monumentelor Județului Harghita (1992). Distrus parțial în atacul cu bombe incendiare din 1 septembrie 1944 și în luptele care au urmat, a fost restaurat parțial în anii 1970.

Capela romano-catolică a fost construită de familia Bornemissza în sudul localității.